Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja / Propisi
 
Propisi
U pravnoj regulaciji nuklearne sigurnosti svaka je država suverena na svome teritoriju. Budući da je briga za nuklearnu sigurnost globalna, postignut je visok stupanj međunarodne suglasnosti o načinu osiguravanja nuklearne sigurnosti i međusobnog obavještavanja.

Piramida prikazuje hijerarhiju nacionalnih i međunarodnih propisa koju se tiču područja nuklearne zaštite:

Hierarhija nacionalnih i međunarodnih propisa

Područje nuklearne sigurnosti i radiološke zaštite u Sloveniji regulira Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnostiti (Uradni list RS 67/02).

Podrobnosti pojedinih zahtjeva reguliraju podzakonski akti. To su uredbe koje prihvaća vlada ili pravilnici koje donose pojedina ministarstva sama ili u suglasnosti s drugim ministarstvima. Zakon i podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

U najvažnije međunarodne organizacije čija djelatnost obuhvaća područje nuklearne tehnologije i nuklearne zaštite spadaju: