Početna stranica    Kazalo    Kontakti Slovensko  English
O NEK-u / Upravljanje
 
Upravljanje

Nuklearna je elektrana Krško, u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa povezanih s ulaganjem u Nuklearnu elektranu Krško, njezinim iskorištavanjem i razgradnjom te Društvenim ugovorom, koji su stupili na snagu 11. ožujka 2003. godine, organizirana kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Temeljni kapital NEK-a, d. o. o., podijeljen je na dva jednaka poslovna udjela u vlasništvu članova društva GEN energija, d. o. o. i Hrvatske elektroprivrede, d. d. . NEK proizvodi i isporučuje električnu energiju isključivo u korist partnera koji imaju pravo i obavezu preuzimanja 50 posto ukupne raspoložive snage i električne energije na pragu NEK-a.

Struktura upravljanja

Uprava
 

Uprava vodi poslovanje društva i utvrđuje poslovnu politiku za osiguravanje pouzdanog i sigurnog rada, konkurentnosti proizvodnje te društvene prihvatljivosti.

Sastavljena je paritetno s obzirom na jednake vlasničke udjele obaju članova društva. Odluke organa upravljanja u načelu donose se suglasno. Uprava je dvočlana –predsjednika predlaže slovenski član društva, a člana hrvatski član društva.

 



  Stane Rožman - predsjednik upraveHrvoje Perharić - član uprave  

Stane Rožman - predsjednik uprave                        Hrvoje Perharić - član uprave

 

Zakonodavstvo, Međudržavni ugovor, standardi nuklearne industrije i učinkovitog vođenja trgovačkih društava vanjski su okvir djelovanja i poslovanja NEK-a, a strateški dokumenti – Kodeks sigurnosne i poslovne etike, Petogodišnji razvojni plan i Sustav vođenja – vode nas prema ispunjenju našeg poslanja i vizije.

Kodeks sigurnosne i poslovne etike sadrži temeljna načela našeg etičnog i moralnog postupanja. Opredjeljuje temeljne i osobne vrednote, viziju, poslanje te načela ponašanja i djelovanja u našim međusobnim odnosima. Kodeks usmjerava naše djelovanje i govori o tome tko smo, u što vjerujemo i što očekujemo od suradnika i svih koji s nama sudjeluju.