Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Jedrska in sevalna varnost / Predpisi
 
Predpisi
Pri pravnem urejanju jedrske varnosti je vsaka država suverena na svojem ozemlju. Ker pa je skrb za jedrsko varnost globalna, je dosežena visoka stopnja mednarodnega soglasja o načinih zagotavljanja jedrske varnosti in medsebojnega obveščanja.

Piramida prikazuje hierarhijo nacionalnih in mednarodnih predpisov, ki zadevajo področje jedrske varnosti:

Predpisi

Področje jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS 67/02).

Podrobnosti posameznih zahtev urejajo podzakonski akti. Ti so bodisi uredbe, ki jih sprejme vlada, bodisi pravilniki, ki jih sprejme posamezno ministrstvo samo ali v soglasju z drugimi ministrstvi. Zakon in podzakonski akti so dostopni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Med pomembnejše mednarodne organizacije, katerih dejavnost zadeva področje jedrske tehnologije in jedrske varnosti, sodijo: