Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Kazalo
 
Kazalo

Iskalnik
O NEK
Ljudje z znanjem
Električna energija
O jedrski tehnologiji
Jedrska in sevalna varnost
Okolje
Aktualni podatki
Novinarsko središče
Obiščite nas

Iskalnik

O NEK
Vizija in poslanstvo
Strateški cilji
Upravljanje
Proizvodnja
Kazalci poslovanja
Zgodovina NEK
Osebna izkaznica

Ljudje z znanjem
Poslovna kultura
Organizacijska struktura
Usposabljanje
Obratovalno osebje
Simulator
Osebje podpornih funkcij
Zunanji izvajalci

Električna energija
Viri
Jedrske elektrarne
Termoelektrarne
Hidroelektrarne
Ostali obnovljivi viri
Prenos električne energije
Pomen jedrske energije
Jedrske elektrarne v svetu

O jedrski tehnologiji
Razvoj
Jedrsko gorivo
Od rude do rumene pogače
Obogatitev urana
Izdelava tabletk in gorivnih elementov
Jedrski reaktor
Cepitev in jedrska verižna reakcija
Tipi reaktorjev
Delovanje NEK
Sistemi in delovanje
Varnostni sistemi
Kontrolna soba
Skrb za opremo
Nadzor
Vzdrževanje
Posodabljanje
Skrb za odpadke
Nizko in srednje radioaktivni odpadki
Izrabljeno jedrsko gorivo
Razgradnja NEK
Tehnični podatki
Sestavite jedrsko elektrarno

Jedrska in sevalna varnost
Načrt zaščite in reševanja
Jedrske elektrarne in tveganja
Radioaktivne snovi v sredici
Toplota pri radioaktivnem razpadu
Uravnavanje moči reaktorja
Varnostni cilji in načela
Varnostni cilji
Načela upravljanja
Načela globinske obrambe
Sevanja in varstvo pred sevanji
Viri in vrste sevanja
Varstvo pred sevanji
Predpisi
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
Politika varnosti in zdravja pri delu v NEK

Okolje
Sistem ravnanja z okoljem
Okoljska politika
Meritve emisij in radioaktivnosti v okolju
Vplivi NEK na okolje
Tekočinski izpusti
Plinski izpusti
Ostali vplivi
Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo
Predpisi

Aktualni podatki

Novinarsko središče
Novice
Poročila
Mesečna poročila o obratovanju
Letno poročilo o meritvah radioaktivnosti v okolju
Letna poslovna poročila
Fotogalerija

Obiščite nas
Ogledi elektrarne
Informativni center NEK
Kako do nas?