Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
Novinarsko središče / Novice
 
Novice
16.04.18
Poročilo o delovanjuNEK za marec 2018
NEK je v marcu proizvedla 542673 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516728 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,32 % večja od načrtovane (510000 MWh).
Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 9,02 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 18,47 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00159 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0033 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,24 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.