Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English

Pozdravljeni na spletnih straneh Nuklearne elektrarne Krško. S prenovljenimi stranmi želimo obiskovalcem omogočiti vpogled v delovanje in poslovanje elektrarne, poslovno kulturo, skrb za jedrsko varnost in okolje. Vsebine smo razširili in dopolnili tudi s področji, ki vam bodo zagotovila dodatne informacije in razumevanje uporabe jedrske tehnologije. Zavedamo se svoje odgovornosti za varno obratovanje elektrarne in sledimo načelu doseganja družbene sprejemljivosti našega delovanja. Etičnost in odprtost do javnosti sta zato ključnega pomena. Veseli bomo, če se nam boste z vstopom na spletno stran pridružili v NEK in v svetu jedrske tehnologije.

16.05.2016
Poročilo o delovanju NEK za april 2016
NEK je v aprilu proizvedla 525461,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500689,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,15 % večja od načrtovane (495000 MWh).
05.05.2016
Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2015 vplivi NEK daleč pod omejitvami
Izšlo je poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici NEK. Rezultati obsežnih meritev ponovno potrjujejo, da je bil vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo tako nizek, da dejansko ni merljiv in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Poročilo so na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS.
04.05.2016
Letno poročilo NEK 2015: doseženi obratovalni in poslovni cilji
Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško je v letu 2015 potekalo z veliko zanesljivostjo in stabilnostjo, izpolnjeni so bili vsi varnostni kazalci z doslednim upoštevanjem upravnih in okoljskih omejitev, brez nenačrtovanih samodejnih zaustavitev in s proizvodnjo, ki je presegla načrtovano. Varno in stabilno obratovanje elektrarne, uspešna izvedba načrtovanih remontnih del, tehnoloških posodobitev in nadaljevanje Programa nadgradnje varnosti so naši izzivi za leto 2016.