Autori

Sve informacije i slično (dokumenti, sadržaji), objavljeni na internetskim stranicama Nuklearne elektrane Krško, vlasništvo su NEK-a i u zakonski određenome okviru predmet su autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnoga vlasništva.

Dokumenti objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovno objavljivati, slati poštom ili na neki drugi način širiti u komercijalne svrhe.

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih internetskih stranica moraju sačuvati i sve navedene oznake autorskih prava, drugih obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima (© 2005 Nuklearna elektrana Krško - Sva prava pridržana).

Robne marke i marke usluga koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke čiji je posjednik ili korisnik licence Nuklearna elektrana Krško. Korištenje tih marki strogo je zabranjeno, osim u slučajevima koji su određeni u ovome tekstu.

Nuklearna elektrana Krško aktivno pridržava prava na intelektualno vlasništvo koje omogućuje zakonodavstvo.