Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/Električna energija

Električna energija

Električna energija jedan je od najvažnijih oblika energije.

Energija je ključni čimbenik čovjekova razvoja i osigurava životni standard. Jedan od njezinih najvažnijih oblika je električna energija. Njezino korištenje u svijetu raste s obzirom na stupanj i brzinu društveno-ekonomskoga razvoja.

S druge strane, raspoloživi se izvori primarne energije iz kojih dobivamo električnu energiju smanjuju ili su već u velikoj mjeri iskorišteni. Dakle svrsishodno je koristiti sve raspoložive izvore.

Zahtjevi okoliša za proizvodnju električne energije u klasičnim termoelektranama sve su veći. Zagađivanje atmosfere štetnim plinovima postaje globalan problem.

Pouzdanost opskrbe potrošača električnom energijom također postaje sve ozbiljnije pitanje za nacionalna gospodarstva. Naime, električnu se energiju ne može uvoziti u neograničenim količinama, stoga je nužan visok stupanj samoopskrbe.

Električna energija