Izvori

Električna se energija dobiva u elektranama iz različitih izvora, kao što su fosilna goriva (ugljen, nafta, plin), nuklearna goriva (uran, plutonij, torij), voda, vjetar, biomasa, sunce.

I za Sloveniju i za Hrvatsku vrijedi da imaju odgovarajuću i uravnoteženu strukturu izvora, koju valja čuvati i ubuduće.

U Sloveniji i u Hrvatskoj elektrogospodarski razvoj i iskorištavanje izvora također sve više obilježavaju domaće danosti i europske smjernice, koje su ujedinjene u brizi za okoliš, trajan razvoj, stupanj prihvatljive energetske ovisnosti, deregulaciju i privatizaciju proizvodnoga sektora.

Danas su udjeli pojedinih izvora za proizvodnju električne energije sljedeći:

Izvori