Nuklearne elektrane u svijetu

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, u svibnju 2018. godine, u 31 državi radile su 452 nuklearne elektrane. Njihova ukupna snaga na pragu iznosila je 399 2354 MWe. Do kraja 2018. ukupno 173 nuklearnih elektrana prestalo je raditi, a u 18 država svijeta gradi se 54 novih nuklearnih elektrana (reaktora).

Broj nuklearnih elektrana u svijetu

Jedrske elektrarne v svetu

Nuklearne elektrane u Europi

Jedrske elektrarne v svetu