Nuklearne elektrane u svijetu

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, u lipnju 2020. godine, u 31 državi radile su 441 nuklearne elektrane. Njihova ukupna snaga na pragu iznosila je 390 220 MWe. Do kraja lipnja 2020. ukupno 188 nuklearnih elektrana prestalo je raditi, a u 19 država svijeta gradi se 54 novih nuklearnih elektrana (reaktora).

Broj nuklearnih elektrana u svijetu

Jedrske elektrarne v svetu

Nuklearne elektrane u Europi

Jedrske elektrarne v svetu