Osoblje pomoćnih funkcija

Stručno osposobljavanje tehničkog osoblja protječe po programima koji osiguravaju specijalističku osposobljenost na području održavanja, inženjeringa, osiguranja kvalitete, radiološke zaštite, kemije i osiguranja.

Početno osposobljavanje osoblja održavanja protječe na temelju prethodno oblikovanih matrica, koje su preglednice zahtijevanih zakonskih, općih i specijalističkih osposobljavanja. Na temelju matrica oblikuju se programi početnoga i stalnoga stručnog osposobljavanja osoblja održavanja. Tečajevi, osim teorije, obuhvaćaju i praktični dio osposobljavanja, koje protječe u radionicama i na radnim mjestima te u suradnji s vanjskim izvođačima i dobavljačima opreme. Stalno stručno osposobljavanje osoblja održavanja obavlja se godišnje u trotjednim segmentima. U taj program osposobljavanja uključeno je oko 140 zaposlenih na održavanju.

Također ostale organizacijske jedinice, kao što su inženjering, kemija, radiološka zaštita i osiguranje, provode različite programe osposobljavanja radi obnove, očuvanja i stjecanja novih stručnih znanja i vještina.

U sklopu priprema za redovni remont u NEK-u odvijaju se programi osposobljavanja za osiguranje kvalitetnog obavljanja remontnih poslova. Na temelju opsega predviđenih poslova, u sklopu osposobljavanja naglašavaju se standardi elektrane i ciljevi remonta. Obavljaju se i osposobljavanja voditelja posla, čija je svrha pružiti detaljnije informacije o odgovornosti u vezi s vođenjem izvedbe posla.

NEK je 2004. godine dobio potvrdu programa osposobljavanja radnika koji su u svome radu samo povremeno izloženi izvorima zračenja te dolaze samo u posredan kontakt s njima, u skladu s Pravilnikom o obvezama izvođača djelatnosti koja uzrokuje zračenje i posjednika izvora ionizirajućih zračenja.

Osoblje pomoćnih funkcija