Pogonsko osoblje

Početno osposobljavanje za operatere s dozvolom i stalno stručno osposobljavanje osoblja s dozvolom te stalno stručno osposobljavanje strojara opreme.

Početno osposobljavanje operatera s dozvolom za rad na reaktoru obavlja se u skladu sa zahtjevima domaćega zakonodavstva i važećim standardima. Osposobljavanje, koje traje 82 tjedna, osmišljeno je po fazama i sustavno je.

Tijek programa za početno osposobljavanje operatera s dozvolom za rad na reaktoru

 
Osposobljavanje se odvija u sljedećim fazama:

  1. teorija nuklearne fizike i tehnologije;
  2. sustavi i rad elektrane;
  3. osposobljavanje na simulatoru;
  4. osposobljavanje na radnom mjestu operatera reaktora;
  5. završni ispit pred komisijom Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

NEK

NEK

Stalno stručno osposobljavanje osoblja s dozvolom obavlja se godišnje u četverotjednim segmentima i u njemu sudjeluju sve pogonske smjene i osoblje proizvodnje.

Cjelokupni program osposobljavanja temelji se na dvogodišnjem ciklusu unutar kojeg se odvija osam segmenata osposobljavanja, dakle svake godine po četiri segmenta. U svakome segmentu održava se po 15 sati predavanja i 20 sati vježbi na simulatoru kontrolne sobe NEK-a.

Stalno stručno osposobljavanje strojara opreme protječe godišnje u četverotjednim segmentima. Obuhvaća sadržaje koji osiguravaju očuvanje i nadogradnju znanja i vještina koje strojari opreme trebaju u svom poslu, s naglaskom na praktičnomom osposobljavanju s uporabom sustavnih pogonskih postupaka.