Nuklearne elektrane i rizici

Sve vrste elektrana određeno su opterećenje i rizik za životni okoliš. Oni moraju biti unutar kriterija prihvatljivosti. Specifični rizici nuklearnih elektrana povezani su s radioaktivnim tvarima.

Rizici koje mjerama za osiguravanje nuklearne sigurnosti treba držati na prihvatljivo niskoj razini neodvojivo su povezani s procesom cijepanja jezgre i popratnoga radioaktivnoga zračenja.

U svim pogonskim stanjima elektrane treba osigurati:

  • kontroliranu lančanu reakciju u reaktoru,
  • stalan odvod toplinske energije iz reaktora,
  • pregrade, koje sprečavaju oslobađanje radioaktivnih tvari.

Rizici povezani s radom nuklearnih elektrana, kao i oni povezani sa skladištenjem radioaktivnih materijala, su na prihvatljivo niskoj razini. Stvarni su utjecaji na okoliš maleni, a rad nuklearnih elektrana sa suvremenim organizacijskim pristupima i opremom je siguran.