Nadzor

Cjelovit nadzor opreme i sustava preduvjet je za osiguranje sigurnoga i stabilnoga rada te postizanje visokih rezultata.

Veći dio vremena između dva remonta NEK radi punom snagom jer pokriva potrebe za temeljnom energijom. Tijekom rada elektrana je u različitim pogonskim stanjima: zamjena nuklearnoga goriva, zagrijavanje i hlađenje elektrane, puštanje u pogon i zaustavljanje elektrane, mijenjanje snage.

Pri prelascima iz jednog radnog stanja u drugo mijenja se status uređaja i sustava (otvaranja/zatvaranje ventila, pokretanje/zaustavljanje crpki, uključivanje/isključivanje drugih električnih uređaja…). Pogonska posada mora neprestano biti informirana o statusu uređaja i sustava, pa samo operateri mogu upravljati opremom. Osim toga, oni stalno nadziru stanje opreme, a pritom posebnu pozornost posvećuju sigurnosnim sustavima. Njihov status i spremnost za rad u svakome pogonskome stanju elektrane moraju biti u skladu sa zahtjevima Tehničkih specifikacija. Usklađenost se periodično provjerava provedbom propisanih ispitivanja.

U nadzoru i rukovanju uređajima i sustavima operateri koriste pisane upute. Posade operatera dosljedno preuzimaju i predaju zaduženja u smjeni, uključujući razmjenu informacija o statusu uređaja i sustava. Pritom operaterima pomaže pouzdani procesni informacijski sustav koji im u svakome trenutku prosljeđuje potrebne podatke.

Nadzor