Održavanje

Poslanje je zaposlenih na održavanju osiguravanje pogonske spremnosti uređaja i sustava na temelju cjelovitih programa održavanja.

Dobra praksa održavanja od ključnoga je značaja za siguran i stabilan rad elektrane. Kvalitetno održavanje opreme temelji se na visokoj osposobljenosti osoblja zaduženoga za održavanje i podizvođača te visokim radnim standardima. Odgovarajuća procjena stanja opreme, korištenje suvremenih metoda i kvalitetnih materijala donose dugoročnu radnu spremnost.

Važno je područje održavanja provjeravanje integriteta uređaja i materijala metodama koje se provode tijekom rada, kao što su ultrazvuk, vrtložne struje. U taj program spada prije svega strojna oprema koja radi pod tlakom i potencijalno je podložna eroziji i koroziji.

Poslovi održavanja u NEK-u izvode se većim dijelom za vrijeme redovitoga remonta. Tijekom rada održava se oprema koja se može izuzeti iz rada. Većina održavanja odvija se na temelju preventivnoga programa na strojarskom, elektro-, instrumentacijskom i građevinarskom području. Korektivne aktivnosti izvode se u slučaju otkazivanja opreme.

Važan su čimbenik uspješnoga održavanja vanjski izvođači. Za njih je još posebno važno dublje poznavanje opreme i radnih standarda. Oboje se može postići samo dugoročnim skladnim odnosima. Timska povezanost podizvođača i NEK-ovih stručnjaka omogućuje svladavanje kompleksnih poslova i kratkih remonata te postizanje odgovarajuće kvalitete izvedenih radova.

Održavanje