Osuvremenjivanje

Stalna tehnološka nadogradnja osigurava postizanje visokih sigurnosnih standarda i dugoročan rad.

Na osnovi radnih iskustava u zemlji i u svijetu, tehnološkoga razvoja i upravnih zahtjeva, NEK se stalno osuvremenjuje i tehnološki nadograđuje. Plan modernizacije temelji se na objektivnoj procjeni stanja iz perspektive sigurnosti rada elektrane, a pritom se uvažavaju i ekonomski aspekti.

Osuvremenjivanje se temelji na:

  • strateškima pogonskim smjernicama NEK-a,
  • preporukama Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost,
  • preporukama institucija SAD-a kao isporučitelja tehnologije,
  • preporukama isporučitelja opreme,
  • radnim iskustvima u zemlji i u svijetu.

Važnija osuvremenjivanja dosad su bila provedena 2000. godine, kad smo zamijenili parogeneratore, prilagodili opremu za povećanje kapaciteta elektrane u skladu sa sigurnosnim analizama i izgradili potpuni simulator za osposobljavanje pogonskih posada. Slijedile su modernizacije procesno-informacijskog sustava, fizičke zaštite i nadzora elektrane, a povećali smo i kapacitet bazena za istrošeno gorivo. Godišnje se izvede oko 30 novih rješenja s prosječnim godišnjim ulaganjem 10–15 milijuna eura. Ulaganja su uravnotežena za područje sigurnosti rada i dugoročne visoke raspoloživosti.

Osuvremenjivanje