Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/Posjetite nas/Informativni centar NEK-a

Informativni centar NEK-a

Informativni center NEK, ki se nahaja v Kulturnem domu Krško, je zasnovan tako, da se ob panojih in maketah obiskovalci lahko sami seznanijo z vsebinami, ki jih zanimajo.

Informativni centar NEK-a, koji je u Kulturnome domu Krško, organiziran je tako da se na panoima i maketama posjetitelji mogu sami upoznati sa sadržajima koji ih zanimaju.

Za posjetitelje smo pripremili sljedeće sadržajne cjeline:

  • elektrane u Sloveniji,
  • predstavljanje nuklearnih elektrana u svijetu i njihov značaj,
  • gorivni ciklus,
  • način proizvodnje električne energije u NEK-u,
  • utjecaj elektrane na okoliš,
  • radioaktivnost kao prirodna pojava,
  • nastanak i postupanja s radioaktivnim otpadom u NEK-u.

Kompjutorske simulacije koje upotpunjuju pojedine cjeline dobro prihvaćaju prije svega mlađi posjetitelji.

Informativni centar NEK-a