O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Novo poglavje Aktualni podatki

Vsem obiskovalcem spletnih strani NEK sporočamo, da smo jih nadgradili. Pripravili smo novo animacijo, ki prikazuje delovanje NEK z vsemi meteorološkimi podatki stolpa NEK, mesta Krško, reke Save ter s podatki o radioaktivnem sevanju, ki se osvežujejo vsako uro. Neposredno sevanje iz objektov NEK je minimalno. Izmerjene doze v Sloveniji so posledica naravnega sevanja, ki variirajo glede na sestavo tal in nadmorsko višino. Doza na ograji NEK je nižja zaradi prodnatih tal. Avtomatske postaje za merjenje sevanja lahko zaznajo spremembe naravne ravni sevanja zaradi vremenskih razmer in morebitne spremembe zaradi jedrskega objekta. Doza zaradi izpostavljenosti naravnim virom sevanja je v Krškem okoli 2,5 milisiverta na leto. Letni vpliv zaradi obratovanja nuklearne elektrarne na bližnje prebivalstvo je več kot tisočkrat manjši, kot je vpliv zaradi naravnega sevanja.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več