O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Pregled jedrskega goriva med remontom 2013

V tem tednu so bili v okviru načrtovanih remontnih aktivnosti vsi gorivni elementu iz reaktorja transportirani v bazen za izrabljeno gorivo. Po izvedeni inšpekciji gorivnih elementov so bile odkrite mehanske poškodbe gorivnih palic na treh gorivnih elementih. Med obratovanjem v minulih mesecih so bile izmerjene specifične aktivnosti radioaktivnih delcev v primarnem hladilu pod 3 odstotke dovoljene vrednosti, kar je bila indikacija netesnosti posameznih gorivnih palic. Ker so bile te koncentracije daleč pod dopustnimi mejami, se je na podrobnejši pregled in oceno stanja goriva lahko počakalo do remonta.

Do podobnih netesnosti je prihajalo tudi že v preteklosti, vendar so bile odkrite manjše poškodbe. Razlogov za take netesnosti je lahko več in se po vsakem remontu ugotavljajo skupaj z dobaviteljem goriva firmo Westinghouse.
Trenutno poteka ultrazvočna inšpekcija vseh gorivnih elementov, ki bodo vrnjeni v reaktor, paralelno pa tudi natančen pregled ostalih konstrukcijskih delov reaktorja, da bi ugotovili vzroke za poškodbe. Izvedena bo natančna analiza vseh možnih vzrokov in izvedeni preventivni ukrepi za zagotovitev celovitosti jedrskega goriva v bodočem obratovanju.
V dodatno pojasnilo povejmo, da je gorivna palica osnovni gradnik jedrskega goriva v reaktorju. 235 takih palic je sestavljenih v posamezni gorivni element, vseh gorivnih elementov v reaktorju pa je 121. Med letošnjim remontom nameravamo zamenjati 56 takih elementov. Gorivna palica je kovinska cevka premera okoli enega centimetra. V njo so zložene tabletke iz urana (animiran prikaz je na tej povezavi). Če taka palica ne tesni dobro ali je poškodovana, radioaktivne snovi uhajajo v vodo primarnega kroga. To vodo se med obratovanjem stalno čisti skozi posebne filtre, tako da ni nepotrebnih izpustov radioaktivnosti v sekundarni krog in naprej v okolje.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več