O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V Nuklearni elektrarni Krško se po uspešno zaključenem remontu začenja 28. gorivni ciklus

Nuklearna elektrarna Krško je bila danes, v nedeljo, 17. maja 2015, ob 1. uri ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bomo postopoma zviševali moč elektrarne. Med rednim remontom, ki se je začel 11. aprila, smo opravili vse načrtovana dela preventivnega vzdrževanja, menjavo jedrskega goriva in uspešno zaključili naložbe s področja tehnološke nadgradnje. Remont je potekal skladno z načrti. Rezultati obsežnih pregledov so v mejah pričakovanj in so dobra podlaga za varno in zanesljivo obratovanje v 28. gorivnem ciklusu.

Med remontom smo izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Naj posebej omenimo vizualni in ultrazvočni pregled goriva, ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic in reaktorske posode, izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov in pregled U-cevi uparjalnikov ter desetletni remont ene od dveh nizkotlačnih turbin. V reaktorsko posodo smo vstavili gorivne elemente, med njimi 56 svežih, ki tvorijo sredico v naslednjem gorivnem ciklusu.


Zaključili smo vseh 25 načrtovanih posodobitev. Med njimi modifikacijo za preusmeritev pretoka vode v reaktorski posodi, ki je pomembna za zagotavljanje celovitosti jedrskega goriva med obratovanjem. Prenovili smo sistem napajanja lastne rabe stikališča. S tem je bil zaključen projekt celovite prenove stikališča, ki smo ga več let izvajali s sistemskim operaterjem ELES. Celovita prenova je pomembna za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema in zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov z električno energijo. Iz nabora ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, je bila kot prva opravljena prilagoditev sistema varnostne oskrbovalne vode.


Remont je potekal skladno z načrti, brez nepričakovanih odstopanj. Izvedbo je ob sodelavcih NEK podpiralo okrog 1000 domačih in tujih specializiranih delavcev. Kakovost izvedbe remontnih del so v okviru nadzora Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost spremljale pooblaščene strokovne organizacije in podale pozitivno mnenje.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več