O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zaradi zamenjave elementov za merjenje temperature reaktorskega hladila predvidevamo kratkotrajno zaustavitev elektrarne

Nuklearna elektrarna Krško obratuje s polno močjo po remontu, ki se je zaključil v nedeljo, 17. maja. Pri spremljanju parametrov na sistemu za merjenje temperature primarnega reaktorskega hladila smo v teh dneh zaznali tehnične težave, povezane z elementi, ki zaznavajo temperaturo. Ti z veliko natančnostjo merijo vrednosti v pomembnem delu primarnega sistema in dajejo vhodne podatke za zaščito reaktorja. V naslednjih tednih zato načrtujemo preventivno zaustavitev, da bi lahko temperaturne elemente zamenjali in s tem zagotovili dolgoročno stabilnost obratovanja. Temperaturni elementi se namreč nahajajo neposredno v cevovodu, po katerem se pretaka reaktorsko hladilo. Zaustavitev bo kratkotrajna, predvidoma 24-urna.

Sistem meritve temperature reaktorskega hladila je bil posodobljen med remontom 2013. Sestavljen je iz 16 detektorjev oz. zaznaval, ki zelo natančno merijo temperaturo reaktorskega hladila, oz. zaznavajo morebitne temperaturne spremembe. S tem v vsakem trenutku zagotavljamo varno stanje elektrarne. Informacija o temperaturi je namreč eden izmed številnih vhodnih podatkov, povezanih z zaščito reaktorja, kar pomeni, da se v primeru zaznanih odstopanj od predpisanih vrednosti elektrarna samodejno zaustavi.

Zaustavitev bo tudi priložnost za pridobitev dodatnih informacij pri ugotavljanju temeljnega vzroka tehničnih težav s temperaturnimi elementi. Trenutno ocenjujemo, da jih povzročajo vrtinčni tokovi, ki so značilni za velike pretoke – ti v enem od dveh cevovodov do reaktorske posode, znašajo več kot 22.500 kubičnih metrov na uro.

Zaustavitev je del premišljenega pristopa, s katerim v Nuklearni elektrarni Krško ves čas zagotavljamo visoko jedrsko varnost. Le-ta zahteva, da se na vsa odstopanja nemudoma odzovemo in z odzivi sledimo natančno določenim postopkom za takšne situacije. Naj poudarimo, da tehnične težave v ničemer ne vplivajo na varnost elektrarne, saj niso povezane z njenim dejanskim stanjem, ki je stabilno in znotraj vseh omejitev, določenih za obratovanje NEK.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več