Nuklearna Elektrarna Krško
Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran

Pozdravljeni na spletnih straneh Nuklearne elektrarne Krško. S prenovljenimi stranmi želimo obiskovalcem omogočiti vpogled v delovanje in poslovanje elektrarne, poslovno kulturo, skrb za jedrsko varnost in okolje. Vsebine smo razširili in dopolnili tudi s področji, ki vam bodo zagotovila dodatne informacije in razumevanje uporabe jedrske tehnologije. Zavedamo se svoje odgovornosti za varno obratovanje elektrarne in sledimo načelu doseganja družbene sprejemljivosti našega delovanja. Etičnost in odprtost do javnosti sta zato ključnega pomena. Veseli bomo, če se nam boste z vstopom na spletno stran pridružili v NEK in v svetu jedrske tehnologije.

Objava razpisa prostega delovnega mesta

Nuklearna elektrarna Krško je na Zavodu za zaposlovanje RS objavila naslednje prosto delovno mesto: vodja pisarne – prevajalec (m/ž). Za razpisano delovno mesto se zahteva visokošolska izobrazba, smer tuji jeziki – angleščina, 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti na naslov Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško. Rok prijave je sreda, 26. 9. 2018.

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2018

NEK je v avgustu proizvedla 527137,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498216,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,65 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Letno poročilo NEK 2017: doseženi obratovalni in poslovni cilji

Leto 2017 je bilo za NEk uspešno; družbenikoma smo zagotovili več električne energije, kot smo načrtovali. Ob zanesljivosti in predvidljivosti obratovanja, ki sta pomembni za elektroenergetska sistema, gospodarstvo in gospodinjstva, smo bili tudi stroškovno učinkoviti v skladu z gospodarskim načrtom. upoštevali smo visoke standarde jedrske energetike, upravne omejitve in okoljske zaveze.