Nuklearna Elektrarna Krško
Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran

Pozdravljeni na spletnih straneh Nuklearne elektrarne Krško. S prenovljenimi stranmi želimo obiskovalcem omogočiti vpogled v delovanje in poslovanje elektrarne, poslovno kulturo, skrb za jedrsko varnost in okolje. Vsebine smo razširili in dopolnili tudi s področji, ki vam bodo zagotovila dodatne informacije in razumevanje uporabe jedrske tehnologije. Zavedamo se svoje odgovornosti za varno obratovanje elektrarne in sledimo načelu doseganja družbene sprejemljivosti našega delovanja. Etičnost in odprtost do javnosti sta zato ključnega pomena. Veseli bomo, če se nam boste z vstopom na spletno stran pridružili v NEK in v svetu jedrske tehnologije.

Poročilo o delovanju NEK za junij 2019

NEK je v juniju proizvedla 518682,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 493765,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Letno poročilo 2018: nadaljevali smo tehnološko nadgradnjo in posodobitve

Tudi leto 2018 se bo v zgodovino delovanja NEK zapisalo kot uspešno; družbenikoma smo zagotovili več električne energije, kot smo načrtovali, ter uspešno izvedli zahteven remont in tehnološke posodobitve. Elektrarna je dosegla enega od pomembnih mejnikov v izvedbi Programa nadgradnje varnosti , saj po remontu 2018 deluje pomemben del t. i. pomožne komandne sobe, ki omogoča nadzor vseh sistemov za varno zaustavitev in hlajenje elektrarne za primer, ko glavna komandna soba ni razpoložljiva. Poslovali smo gospodarno in v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom ter dosledno upoštevali upravne omejitve in visoke standarde jedrske industrije. Zanesljivost in predvidljivost proizvodnje električne energije v NEK, njena nizkoogljičnost ter nizka proizvodna cena so učinkoviti odgovori na vprašanja energetske trileme, ki si jih zastavlja sodobni svet: kako zagotoviti energetsko varnost, dostopnost električne energije za vse in okoljsko trajnost.