Avtorji

Vse informacije in podobe (dokumenti, vsebine), objavljene na spletnih straneh Nuklearne elektrarne Krško, so last NEK in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2005 Nuklearna elektrarna Krško - Vse pravice pridržane.).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Nuklearna elektrarna Krško. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Nuklearna elektrarna Krško aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine, ki jih omogoča zakonodaja.