Jedrske elektrarne

Pridobivanje električne energije v jedrskih elektrarnah temelji na sproščanju toplotne energije ob cepitvi jeder v reaktorju. Sproščena energija je vir za proizvodnjo pare.

Način proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah je podrobneje opisan v poglavju O jedrski tehnologiji.

Jedrske elektrarne