Termoelektrarne

Pridobivanje električne energije v termoelektrarnah poteka s pretvarjanjem energije fosilnih goriv, kot so premog, plin in nafta v električno. Ob izgorevanju goriv v kotlu nastaja toplota, ki uparja vodo. Paro vodijo na turbino, ta poganja generator, ki pretvarja mehansko energijo v električno. Iz turbine potuje para v kondenzator, kjer se utekočini in se vrača v kotel. Kondenzator hladijo s hladilnimi stolpi ali pretočno z vodo iz rek.

Termoelektrarne