Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost/Jedrske elektrarne in tveganja

Jedrske elektrarne in tveganja

Vse vrste elektrarn predstavljajo za življenjsko okolje določene obremenitve in tveganja. Ta morajo biti znotraj kriterijev sprejemljivosti. Specifična tveganja jedrskih elektrarn so povezana z radioaktivnimi snovmi.

Tveganja, ki jih je treba z ukrepi za zagotavljanje jedrske varnosti uravnavati na sprejemljivo nizki ravni, so neločljivo povezana s procesom jedrske cepitve in spremljajočega radioaktivnega sevanja.

V vseh obratovalnih stanjih elektrarne je treba zagotavljati:

  • nadzirano verižno reakcijo v reaktorju,
  • stalen odvod toplotne energije iz reaktorja,
  • pregrade, ki preprečujejo sproščanje radioaktivnih snovi.

Tako tveganja, ki so povezana z obratovanjem jedrskih elektrarn, kot tista, povezana s skladiščenjem radioaktivnih materialov, so na sprejemljivo nizki ravni. Dejanski vplivi na okolje so majhni, obratovanje jedrskih elektrarn s sodobnimi organizacijskimi pristopi in opremo pa je varno.