Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost/Varnostni cilji in načela

Varnostni cilji in načela

Varnost jedrskih objektov ni pomembna le na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni, zato je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) ustanovila posebno skupino strokovnjakov, imenovano INSAG (International Safety Advisory Group). Ta je že leta 1988 pripravila dokument Osnovna varnostna načela za jedrske elektrarne (Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants), v katerem so strnjena z mednarodnim soglasjem dogovorjena načela.

Tri temeljne varnostne cilje: jedrsko varnost, sevalno varnost in tehnično varnost lahko uresničujemo z uveljavljanjem štirih skupin načel:

  • temeljnih upravljavskih načel,
  • načel globinske obrambe,
  • splošnih tehničnih načel,
  • specifičnih tehničnih načel.

Varnostne cilje in načela prikazuje spodnja preglednica (INSAG sistem varnostnih ciljev in načel):