Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Kazalci poslovanja

Kazalci poslovanja

NEK komercialno obratuje od leta 1983. V tem obdobju je izpolnila temeljna pričakovanja in usmeritve glede varnosti in stabilnosti obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje v primerjavi z ostalimi viri in sprejemljivosti v javnosti. NEK se danes po standardnih merilih jedrske varnosti in stabilnosti obratovanja uvršča v zgornjo četrtino obratujočih jedrskih elektrarn v svetu.

Od 19. 4. 2003 NEK dobavlja proizvedeno električno energijo družbenikoma Gen energiji in Hrvatski elektroprivredi v skladu s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Družbenika prevzemata vsak polovico proizvedene električne energije. NEK posluje na neprofitni osnovi, stroške proizvodnje električne energije pokrivata oba družbenika.

V lastno ceno, ki je konkurenčna tako v Sloveniji in Hrvaški ter tudi širše, so vključeni stroški jedrskega goriva, vodni prispevek, stroški porabe materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški zavarovanja, nadomestilo za omejeno rabo prostora in uporabo stavbnega zemljišča, stroški dela, stroški obresti in ostali odhodki poslovanja. Iz grafa v nadaljevanju je razvidna struktura lastne cene NEK.

Struktura lastne cene NEK

Struktura odhodkov