Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Proizvodnja

Proizvodnja

NEK je opremljena z Westinghousovim lahkovodnim tlačnim reaktorjem toplotne moči 2000 MW. Njena moč na pragu je 696 MW. Elektrarna je priključena na 400 kV omrežje za napajanje potrošnih središč v Sloveniji in Hrvaški.

Letno proizvede nad pet milijard kWh električne energije, kar predstavlja približno 40 % skupne proizvedene električne energije v Sloveniji.

NEK glede na svoje obratovalne karakteristike pokriva osnovno obremenitev skozi vse leto. Poleg tega je kot zanesljiv vir delovne in jalove moči pomembna podporna točka elektroenergetskega sistema v okviru evropske povezave ENTSO-E - Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnega omrežja. Je bistven dejavnik pri stabilizaciji kritičnih obratovalnih stanj in napetostnih razmer, še posebej ob velikih prehodnih pojavih znotraj ENTSO-E.

Obratovanje elektrarne med dvema remontoma imenujemo gorivni ciklus. Med remontom se del izrabljenega goriva nadomesti s svežim, opravijo se preventivni pregledi opreme in zamenjava delov, preverjanje integritete materialov, nadzorna testiranja ter korektivni ukrepi glede na najdeno stanje.

Mesečna proizvodnja električne energije v letu 2019

mnet

Letna proizvodnja električne energije

lnet