Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Strateški cilji

Strateški cilji

Na podlagi vizije in poslanstva si v NEK zastavljamo in uresničujemo naslednje strateške cilje:

  • doseganje varnega in stabilnega obratovanja na ravni zgornje četrtine jedrskih elektrarn, ki obratujejo po svetu, in v skladu s kazalci obratovalne učinkovitosti WANO (World Association of Nuclear Operators),
  • doseganje konkurenčnosti proizvedene električne energije na odprtem trgu, s povprečno letno proizvodnjo 5100 GWh, 18-mesečnim gorivnim ciklusom, remonti, krajšimi od 28 dni, ter stroškovno učinkovitostjo,
  • doseganje družbene sprejemljivosti jedrske tehnologije, ki temelji na varnem, okoljsko čistem in odgovornem obratovanju ter na visoki motiviranosti in pripadnosti vseh zaposlenih.

Stopnice