Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Okolje/Sistem ravnanja z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem

V Nuklearni elektrarni Krško posvečamo varovanju okolja veliko pozornost in skrb. Ustrezen odnos do okolja si prizadevamo doseči z obvladovanjem vseh vplivov svoje dejavnosti na okolje, kar pomeni, da je skrb za okolje vključena v vse procese.

V letu 2008 je bil v podjetju vpeljan sistem ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001:2004, ki potrjuje skladnost našega  sistema ravnanja z okoljem z navedenim standardom. Leta 2017 pa je bil izveden uspešen prehod na novo izdajo standarda ISO 14001:2015.

Pridobitev okoljskega certifikata pomeni potrditev našega okolju prijaznega delovanja in zavezo za takšno ravnanje tudi vnaprej.