O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
Nizek ogljični odtis

Nizek ogljični odtis

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Preberite več

Jedrska energija izboljšuje ogljični odtis slovenske elektroenergetike

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več

Raba energije prispeva več kot 80 % k skupnim izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji

Preberite več

Jedrska energija je med najpomembnejšimi nizkoogljičnimi viri za proizvodnjo elektrike

Preberite več

Izpusti CO2 jedrske elektrarne so primerljivi z vetrnimi elektrarnami in nižji od sončnih elektrarn

Preberite več

Francija: 70 % vse elektrike iz jedrskih elektrarn, izpusti toplogrednih plinov le šestina evropskega povprečja

Preberite več