O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Naše zaveze 7 / 7

Zakonitost, preglednost in odprtost delovanja

Naša zaveza je zakonito, pošteno in odprto delovanje. Nenehno nadgrajujemo preglednost delovanja elektrarne in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje jedrske tehnologije.

Zakonitost in etičnost

Temelj našega delovanja sta upoštevanje zakonskih norm ter etični odnos do zaposlenih, poslovnih partnerjev in širšega družbenega okolja.  Zavračamo sklepanje poslov po moralno spornih metodah. Tako gradimo uspeh in ugled družbe. Pri svojem delu dosledno upoštevamo:

 • vse predpise in upravne omejitve s področja našega dela,
 • Kodeks varnostne in poslovne etike,
 • interne programe,
 • administrativne in obratovalne postopke.

Z dobavitelji in izvajalci ustvarjamo partnerstvo, upoštevajoč zakonske omejitve. Tudi od poslovnih partnerjev pričakujemo upoštevanje načel etičnega in moralnega ravnanja.

Preglednost delovanja

Zavezani smo preglednosti našega delovanja. Poštene, celovite in pravočasne informacije sistematično zagotavljamo vsem deležnikom in še posebej družbenikoma, upravnim organom, lokalnemu okolju, medijem in splošni javnosti.

Na spletni strani so aktualni podatki o obratovanju elektrarne. Mesečno objavimo poročilo o delovanju elektrarne, ažurni podatki o delovanju pa so tudi na lokalnem kanalu kabelskega sistema in na lokalnih prikazovalnikih okoljskih podatkov.

Odprtost v mednarodni prostor

Aktivna udeležba v mednarodnih organizacijah je dodaten vir obratovalnih izkušenj in dobrih praks ter prispeva h kompetentnosti kolektiva.  Zato smo vključeni v številne organizacije, med katerimi so:

 1. WANO (World Association of Nuclear Operators): Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn. Vanj smo včlanjeni od leta 1989. Namen združenja je spodbujanje najvišjih standardov varnosti in razpoložljivosti ter odličnosti obratovanja jedrskih elektrarn.
 2. EPRI (Electrical Power Research Institute): neprofitna in neodvisna organizacija za raziskovanje na področju proizvodnje električne energije in zaščite okolja. Ustanovljena je bila leta 1973 kot podpora razvoju elektroindustrije.
 3. PWROG (Pressurized Water Reactor Owners Group): združenje uporabnikov tlačnovodnih reaktorjev (PWR) in družbe Westingouse.
 4. FORATOM (European Atomic Forum): Evropski atomski forum je trgovinsko združenje za jedrsko energijo v Bruslju. NEK sodeluje v skupini za optimizacijo in izboljšave podpore v verigi nuklearnih dobaviteljev.
 5. EC-JAC (European Commission Joint Research Center): skupno raziskovalno središče, ki zagotavlja znanstvenotehnično podporo politiki EU na različnih področjih.
 6. ENISS (European Nuclear Industry Safety Standards): NEK je kot članica skupine ENISS sodelovala pri pripravi stališč jedrske industrije EU za predloge zakonodajnih sprememb s tega področja.
 7. NUPIC (Nuclear Procurement issues Committee): združenje ameriških in drugih uporabnikov za skupno vrednotenje dobaviteljev opreme varnostnega razreda.
 8. IAEA (International Atomic Energy Agency) oziroma Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE): neodvisna nevladna organizacija, ki deluje v organizaciji Združenih narodov. Njen namen je, da pomaga članicam pri načrtovanju in uporabi jedrske tehnologije v miroljubne namene. To vključuje tudi proizvodnjo električne energije ter prenos tehnologije in znanja na tem področju.
 9. NRC (Nuclear Regulatory Commission): neodvisna jedrska upravna komisija ZDA, zadolžena za varnost in zaščito prebivalstva pred učinki sevanja jedrskega materiala, reaktorjev in postrojenj za predelavo jedrskih materialov.
 10. INPO (Institute for Nuclear Power Operations): Inštitut za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn v ZDA, preko katerega si jedrski operaterji ter elektrarne izmenjujemo varnostne prakse, znanje in informacije na globalni ravni.

Vedno odprta vrata

Zavedamo se, da je jedrska energija zaradi svojih posebnosti, kot so jedrska varnost, radioaktivno sevanje in odpadki, tema stalne pozornosti javnosti, zato odgovarjamo na vprašanja javnosti in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje jedrske tehnologije. Vrata elektrarne so vedno odprta za najavljene obiskovalce. Letno neposredno doživetje elektrarne omogočimo več kot 5000 obiskovalcem iz domovine in tujine.

Zanimivosti

Zanesljivost oskrbe

Jedrska energija prispeva k zanesljivosti, pravičnosti in trajnosti energetskih sistemov

Preberite več

Zanesljivost obratovanja

1 / 7
Več