O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Zanesljiva oskrba z električno energijo

Pomemben delež električne energije za Slovenijo in Hrvaško

NEK kot skupen proizvodni objekt letno pokriva približno 20 odstotkov potreb Slovenije in 16 odstotkov potreb Hrvaške po električni energiji. Z zanesljivostjo in konkurenčnostjo proizvodnje v primerjavi z ostalimi viri bistveno prispevamo k ugodnemu položaju slovenskega in hrvaškega gospodarstva ter sprejemljivi ravni energetske neodvisnosti obeh držav.

Meddržavna pogodba

NEK je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (NEK, d. o. o.) skladno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter Družbeno pogodbo, ki sta bili uveljavljeni leta 2003. Meddržavna pogodba in Družbena pogodba urejata medsebojne odnose, pravice in obveznosti na izhodiščih enakih lastniških deležev obeh družbenikov: GEN energije, d. o. o., in Hrvatske elektroprivrede, d. d. NEK dobavlja proizvedeno električno energijo obema družbenikoma v enakih deležih in pri tem posluje po načelu pokrivanja vseh stroškov brez dobička ali izgube.

Desetletja zanesljive oskrbe z električno energijo

NEK je začela komercialno obratovati 1. januarja 1983. Z nenehnim izpopolnjevanjem organizacije, optimizacijo delovnih procesov, stalnim usposabljanjem in tehnološko nadgradnjo smo v zadnjih desetletjih povprečje proizvodnje s 4,5 teravatne ure zvišali na 5,6 teravatne ure. Več kot 35 let dokazujemo, da je jedrska energija zanesljiva ter okolju in podnebju prijazna, saj obratujemo stabilno in brez izpustov toplogrednih plinov.

Predsednik IS Skupščine SR Slovenije Stane Kavčič in predsednik IS Sabora SR Hrvaške Dragutin Haramija podpišeta sporazum o gradnji nuklearne elektrarne.

Postavljen temeljni kamen za prvo jedrsko elektrarno v takratni Jugoslaviji.

Montaža reaktorskega dela je zaključena.

Opravljena je sinhronizacija generatorja z omrežjem, NEK odda prve kW h električne energije v elektroenergetski sistem.

Začetek prvega letnega remonta in prve menjave goriva.

Varnostna presoja IAEA - OSART

Končana posodobitev z izdelavo in zamenjavo uparjalnikov, povečanjem moči elektrarne na 707 MW in dobavo popolnega simulatorja za usposabljanje operativnega osebja.

Zamenjava rotorjev obeh nizkotlačnih turbin.

Nabava mobilne opreme za zagotavljanje el. energije, stisnjenega zraka in hladilne vode ob morebitni odpovedi fiksnih sistemov.

NEK skozi čas

Mednarodna potrditev varnega in zanesljivega obratovanja

NEK izpolnjuje visoke mednarodne varnostne standarde. Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) in Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) sta s številnimi presojami potrjevali visoko raven jedrske varnosti in učinkovitosti obratovanja NEK.

Kolektiv jedrske elektrarne zavezan načelom varnostne kulture

Varnostna kultura ima med našimi vrednotami posebno mesto. Je univerzalen vedenjski vzorec vseh nas in zagotavlja visoko raven jedrske varnosti. Načela varnostne kulture poudarjajo osebno odgovornost in so vpeta v vse delovne procese, sprejemanje odločitev, usposabljanje, medsebojne odnose in vsakodnevno delovno prakso.

Jedrska energija med rešitvami za izpolnitev okoljskih zavez

Nagovor vodstva