Nuklearna Elektrarna Krško
Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica

Dobrodošli na internetske stranice Nuklearne elektrane Krško. Obnovljenim stranicama posjetiteljima želimo omogućiti uvid u rad i poslovanje elektrane, poslovnu kulturu, brigu za nuklearnu sigurnost i okoliš. Sadržaje smo proširili i dopunili i na područjima koja će vam osigurati dodatne informacije i razumijevanje uporabe nuklearne tehnologije. Svjesni smo svoje odgovornosti za siguran rad elektrane i pridržavamo se načela postizanja društvene prihvatljivosti našega rada. Etičnost i otvorenost prema javnosti stoga su nam ključni. Bit će nam drago ako nam se ulaskom na internetsku stranicu pridružite u NEK-u i svijetu nuklearne tehnologije.

Objava natječaja za radno mjesto

Nuklearna elektrana Krško na portalu www.posao.hr objavljuje natječaj za radno mjesto voditelj ureda – prevoditelj (m/ž). Za radno mjesto zahtjeva se završena stručna sprema: strani jezici – engleski (7. stupanj). Kandidati dostavljaju molbu, životopis i dokaz o stručnoj spremi na adresu: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija. Rok prijave: srijeda, 26. 9. 2018.