Nuklearna Elektrarna Krško
Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica

Dobrodošli na internetske stranice Nuklearne elektrane Krško. Obnovljenim stranicama posjetiteljima želimo omogućiti uvid u rad i poslovanje elektrane, poslovnu kulturu, brigu za nuklearnu sigurnost i okoliš. Sadržaje smo proširili i dopunili i na područjima koja će vam osigurati dodatne informacije i razumijevanje uporabe nuklearne tehnologije. Svjesni smo svoje odgovornosti za siguran rad elektrane i pridržavamo se načela postizanja društvene prihvatljivosti našega rada. Etičnost i otvorenost prema javnosti stoga su nam ključni. Bit će nam drago ako nam se ulaskom na internetsku stranicu pridružite u NEK-u i svijetu nuklearne tehnologije.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U Nuklearnoj elektrani Krško, koja se smatra objektom značajne državne infrastrukture, svjesni smo svoje odgovornosti da u svim okolnostima osiguravamo sigurnost pogona i proizvodnju električne energije. U skladu s tim u elektrani konzervativno i promptno planiramo mjere s obzirom na okolnosti vezane uz pojavu novog koronavirusa.