O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Tlačnik hladnim tuševima odnosno električnim grijačima regulira tlak u primarnom sustavu.

Održava tlak u primarnom krugu tijekom normalnog pogona elektrane i ograničava promjene  tlaka za vrijeme prelaznih pojava. Tlak se održava tuševima odnosno električnim grijačima.

Na donjem dijelu tlačne posude nalaze se električni grijači, koji održavaju tlak, dok su na gornjem dijelu tuševi, koji po potrebi smanjuju tlak u sustavu. Tlačna posuda može regulirati tlak u sustavu samo kad se u njemu nalazi parni jastuk.

Tlak se u primarnom krugu održava na 15,41 MPa. Vodena i parna faza tlačne posude su u uvjetima zasićenja. Ukupna snaga grijača tlačne posude iznosi 1000 kW.