O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Kruti nisko i srednjoradioaktivni otpad pohranjuje se u privremeno skladište za nisko- i srednjoradioaktivni otpad unutar ograde elektrane.

U svakom proizvodnom procesu, pa i u NEK-u, nastaje tehnološki otpad – industrijski te nisko- i srednjoradioaktivni otpad. Potonji je onaj koji sadrži određenu količinu radionuklida iznad propisanih vrijednosti. S obzirom na njegovu specifičnu aktivnosti podijeljen je u nisko- i srednjoradioaktivni otpad. Odgovarajućim postupcima tom otpadu promijeni se oblik kako bi se jamčilo sigurno čuvanje i transport te zaštita ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja.

NEK-ova je odgovornost sigurno privremeno skladištiti radioaktivne materijale u skladu sa svjetskim standardima. Privremeno skladište je armiranobetonska zgrada otporna na potres. Brojnim mjerama i modernizacijama brinemo se da su količine radioaktivnog otpada što manje. Trajna rješenja konačnog odlaganja odgovornost su Slovenije i Hrvatske, a nadležne su slovenska Agencija za radioaktivni otpad (ARAO) i hrvatski Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Količina nastalog nisko- i srednjoradioaktivnog otpada ovisi o stabilnosti pogona elektrane i opsega zahvata održavanja. Godišnje u NEK-u nastaje oko 30 m3 nisko- i srednjoradioaktivnog otpada – za bolju predodžbu: to je kocka s bridom duljine 3,1 m.