O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Dugoročan, učinkovit i pouzdan pogon

Naša vizija

Biti primjer nuklearne sigurnosti i izvrsnosti na globalnoj razini

Svjesni smo da naša iznimna dostignuća jamče dugoročnost. To nas motivira da ostvarujemo našu viziju „biti primjer nuklearne sigurnosti i izvrsnosti na globalnoj razini“. Naši su ciljevi ambiciozni. Naše je usmjerenje  stalan razvoj radnih procesa, razvoj zaposlenika i neprestano uvođenje unapređenja na tehnološkom i organizacijskom području.

Naša misija

Nuklearna sigurnost

Nuklearna sigurnost naša je primarna briga uvijek i svagdje: u radnim dokumentima, donošenju odluka, odnosu prema radu.

Naše obveze
2 / 7

Konkurentnost

Konkurentnost proizvedene električne energije jamčimo optimiziranjem troškova proizvodnje na osnovi dugoročnog planiranja aktivnosti, sustavne procjene rizika i osiguravanja konkurentnih usluga.

Naše obveze
3 / 7

Samokritična procjena

Samokritična procjena stanja bez obzira na ostvarene rezultate i proces stalnog unapređivanja na svim područjima pokretači su napretka. Provodimo samovrednovanje, neovisna vrednovanja i vrednovanja pogonskih iskustava.

Naše obveze
6 / 7

Prihvatljivost u široj javnosti

Prihvatljivost u široj javnosti osiguravamo poštovanjem prema okolišu i lokalnoj zajednici, stabilnim pogonom bez događaja, zakonitim i transparentnim djelovanjem i vjerodostojnim upravljanjem.

Naše obveze
4 / 7

Naše vrijednosti

Temeljne vrijednosti

Temeljne vrijednosti – sigurnosna kultura, izvrsnost u odnosima i cjelovit razvoj zaposlenika – polazište su našeg djelovanja, temelj i uvjet za ostvarivanje naše vizije i misije. Sastavni su dio svih naših radnih procesa i odnosa. Određuju ponašanje zaposlenika te njihov odnos prema svijetu i poslovnom  te prirodnom okruženju.

U NEK-u temeljne vrijednosti živimo. Po njima samo prepoznati u stručnoj javnosti i širem društvenom okruženju.

Osobne vrijednosti

Naše djelovanje usmjeravaju i osobne vrijednosti:

STRUČNOST,
ODGOVORNOST,
POVJERENJE,
KOMUNIKACIJA,
POŠTOVANJE.

Ključne strategije

Naš je cilj osigurati dugoročan pogon elektrane do, kao što se predviđa, 2043. godine u skladu s odobrenom platformom praćenja starenja opreme i očekivanja članova društva. Za petogodišnje razdoblje postavljamo si mjerljive ciljeve, a za njihovo ostvarenje strategije i usmjerenja za ključna područja našeg rada:

 1. procjena utjecaja na okoliš i ostale procjene za dugoročan pogon
 2. uvođenje stalnih unapređenja
 3. cjelovito i dosljedno praćenje stanja tehnoloških sustava, opreme i struktura
 4. učinkovito i uravnoteženo investiranje u tehnološku nadogradnju
 5. sustavno, neovisno vrednovanje radnih procesa
 6. optimiziranje radnih procesa
 7. osiguravanje sustavnog osposobljavanja zaposlenika
 8. stvaranje dinamičkog motivacijskog okruženja
 9. osiguravanje stabilne i predvidive vlastite cijene
 10. osiguravanje zakonitosti rada
 11. praćenje i analiziranje ljudskih odstupanja
 12. građenje povjerenja u NEK i nuklearnu energiju
 13. osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radu
 14. zaštita okoliša
 15. zakonitost i transparentnost djelovanja.

Odgovornost prema društvu, okolišu i gospodarstvu

Koncept održivosti