O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Pogon

Tehnički podaci

Elektrana

Tip reaktora:
Lakovodni tlačni reaktor
Toplinska snaga reaktora:
1994 MW
Električna snaga na spojkama generatora:
730 MW
Snaga na pragu elektrane:
696 MW
Toplinsko iskorištenje:
36 %

Gorivo

Broj gorivnih elemenata:
121
Broj gorivnih palica u gorivnom elementu:
235
Raspored gorivnih palica:
16 x 16
Duljina gorivnih palica:
3,658 m
Debljina košuljice:
0,6 mm
Materijal košuljice:
ZIRLO
Kemijski sastav goriva:
UO2
Promjer gorivne tablete:
8,2 mm
Duljina gorivne tablete:
9,8 mm
Ukupna težina uranija:
49 t

Reaktorska rashladna voda

Reaktorska rashladna voda:
voda
Dodaci:
Borova kiselina (H3BO3)
Tlak reaktorske rashladne vode:
15,41 MPa
Volumen reaktorske rashladne vode:
197 m3
Temperatura na ulazu u reaktor:
287 °C
Temperatura na izlazu iz reaktora:
324 °C

Regulacijske palice

Broj regulacijskih svežnjeva:
33
Broj apsorpcijskih palica u svežnju:
20
Cjelokupna težina regulacijskog svežnja:
52,2 kg
Neutronski apsorber:
Ag (80 %)-In (15 %) – Cd (5 %)
Postotak srebra u jednom svežnju:
80 %

Primarni sustav

Broj rashladnih petlji primarnog sustava:
2
Broj crpki koje pogone primarnu rashladnu vodu:
2
Snaga motora jedne crpke primarnog hladila:
5,22 MW
Ukupni maseni protok crpki primarne rashladne vode:
9 t/s
Ukupni volumenski protok crpki primarne rashladne vode:
12,6 m3/s

Parogenerator

Material U-cijevi:
INCONEL 690 TT
Broj parogeneratora:
2
Tlak pare na izlazu:
6,5 MPa
Temperatura pare na ulazu:
280,1 °C
Temperatura napojne vode na ulazu:
219,4 °C
Maseni protok pare iz obaju parogeneratora:
1088 kg/s
Visina parogeneratora:
20,6 m
Težina parogeneratora:
345 t
Broj U-cijevi u parogeneratoru:
5428
Ukupna površina prijenosa topline:
7177 m2
Vanjski promjer U-cijevi:
19,05 mm
Debljina U-cijevi:
1,09 mm

Turboagregat

Maksimalna snaga:
730 MW
Brzina vrtnja turbine:
1500 o/min
Ulazni tlak svježe pare:
6,4 MPa
Temperatura svježe pare:
280,7 °C
Vlažnost pare na ulazu:
0,1 %
Kondenzacijski tlak (vakuum):
5,1 kPa
Prosječna temperatura kondenzata:
33 °C
Broj glavnih napojnih crpki:
3
Kapacitet napojne crpke:
50 %
Nazivna snaga generatora:
850 MVA
Nazivni napon generatora:
21 kV
Struja iz generatora na punoj snazi:
20kA                                   
Nazivna frekvencija generatora:
50 Hz
Nazivni cos ø:
0,876

Transformatori

Blok-transformatori

Nazivna snaga:
2 x 500 MVA
Prijenosni omjer:
21/400 kV

Transformatori vlastite potrošnje

Maksimalno dozvoljena trajna snaga:
2 X 30 MVA

Pomoći transformator

Maksimalno dozvoljena trajna snaga:
60 MVA
Prijenosni omjer:
105/6,3/6,3 kV
Nazivna snaga:
2 x 500 MVA
Prijenosni omjer:
21/400 kV