O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Pogon

Podrška pogonu

Radiološka zaštita

Zaštita od zračenja u nuklearnim elektranama znači provoditi postupke zaštite ljudi od zračenja ili izbjegavanja zračenja. Zadaće zaštite od zračenja su i nadzor izloženosti zaposlenika zračenju, sprječavanje širenja izvora zračenja, mjerenja u radnom okruženju, mjerenja koncentracija radioaktivnosti u emisijama u zrak i vode (mjerenja ispusta) te u okolini elektrane.

Kemijski program

Kemijske parametre rashladnih sustava u NEK-u reguliramo kemijskim programom za osiguravanje dugoročne cjelovitosti sustava i opreme, kao što su primarni rashladni krug, parogeneratori, nuklearno gorivo itd. te ograničavanje doze zaposlenika. Učinkovit kemijski program temelji se na kemijskim i radiokemijskim analizama.

Broj regulacijskih svežnjeva
33
Broj apsorpcijskih palica u svežnju
20
Cjelokupna težina regulacijskog svežnja
52,2 kg
Postotak srebra u jednom svežnju
80 %

Zdravlje i sigurnost na radu

Sustav zdravlja i sigurnosti na radu u NEK-u jamči sigurno radno okruženje i zdravlje zaposlenika. Njihovo zdravlje i sigurnost temelje se na poštivanju sigurnosnih mjera svakog pojedinca. Slijedimo visoke standarde, otklanjamo rizike na radu, nadziremo radove i zahtijevamo poduzimanje dosljednih zaštitnih mjera kod svih izvođača.

Osiguranje kvalitete

Svi zaposlenici NEK-a i ugovorni partneri obvezni su osiguravati kvalitetu odgovarajućim kompetencijama, potrebnom osposobljenošću i radnom etikom.

Broj rashladnih petlji primarnog sustava
2
Broj crpki koje pogone primarnu rashladnu vodu
2
Snaga motora jedne crpke primarnog hladila
5,22 MW
Ukupni maseni protok crpki primarne rashladne vode
9 t/s
Ukupni volumenski protok crpki primarne rashladne vode
12,6 m3/s

Okoliš

Više