O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Pouzdana opskrba električnom energijom

Značajan udio električne energije za Sloveniju i Hrvatsku

NEK je zajednički proizvodni objekt, koji godišnje pokriva oko 20 posto potreba Slovenije i 16 posto potreba Hrvatske za električnom energijom. Pouzdanošću i konkurentnošću proizvodnje u usporedbi s ostalim izvorima bitno doprinosimo pogodnijem položaju slovenskog i hrvatskog gospodarstva te prihvatljivoj razini energetske neovisnosti obiju država.

Međudržavni ugovor

NEK je organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću (NEK, d. o. o.) u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško te Društvenim ugovorom, koji su stupili na snagu 2003. godine. Međudržavni ugovor i Društveni ugovor uređuju međusobne odnose, prava i obveze na osnovi jednakih vlasničkih udjela obaju članova društva: GEN energije, d. o. o., i Hrvatske elektroprivrede, d. d. NEK isporučuje proizvedenu električnu energiju obama članovima društva u jednakim udjelima poslujući pritom prema načelu pokrivanja svih troškova bez dobiti ili gubitka.

Desetljeća pouzdane opskrbe električnom energijom

NEK je započeo s komercijalnim pogonom 1. siječnja 1983. godine. Stalnim upotpunjavanjem organizacije, optimiranjem radnih procesa, stalnim osposobljavanjem i tehnološkom nadogradnjom u zadnjim smo desetljećima povećali prosjek proizvodnje s 4,5 teravatsata na 5,6 teravatsata. Više od 35 godina dokazujemo da je nuklearna energija pouzdana te ekološki i klimatski prihvatljiva budući da radimo stabilno i bez ispuštanja stakleničkih plinova.

Predsjednik IV Skupštine Slovenije Stane Kavčič i predsjednik IV Sabora Hrvatske Dragutin Haramija potpisuju sporazum o gradnji nuklearne elektrarne.

Postavljen kamen temeljac za prvu nuklearnu elektranu u tadašnjoj Jugoslaviji.

Završena montaža reaktorskog dijela.

Generator sinkroniziran s mrežom, NEK daje prve kilovatsate električne energije u elektroenergetski sustav.

Početak prvog godišnjeg remonta i prve zamjene goriva.

Sigurnosna procjena IAEA - OSART-a.

Završena modernizacija s izradom i zamjenom parogeneratora, povećanjem snage elektrane na 707 MW i dobavom potpunog simulatora za osposobljavanje operativnog osoblja.

Zamjena rotora obiju niskotlačnih turbina.

Nabava mobilne opreme za osiguravanje el. energije, komprimiranog zraka i rashladne vode u slučaju možebitnog otkaza fiksnih sustava.

NEK kroz vrijeme

Međunarodna potvrda sigurnog i pouzdanog pogona

NEK ispunjava visoke međunarodne sigurnosne standarde. Svjetska udruga operatera nuklearnih elektrana (WANO) i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) brojnim su prosudbama potvrđivale visoku razinu nuklearne sigurnosti i pogonske učinkovitosti NEK-a.

Kolektiv nuklearne elektrane predan načelima sigurnosne kulture

Među našim vrijednostima sigurnosna kultura ima posebno mjesto. To je univerzalan obrazac ponašanja svih nas, koji jamči visoku razinu nuklearne sigurnosti. Načela sigurnosne kulture ističu osobnu odgovornost i ulaze u sve radne procese, donošenje odluka, osposobljavanje, međusobne odnose i svakodnevnu radnu praksu.

Nuklearna energija među rješenjima za ispunjenje preuzetih okolišnih obveza

Riječ uprave