O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nuklearnoj energiji

Od uranija do nuklearnog goriva

Korak 1:Uranijeva ruda – rudarenje i prerada

Uranijeva ruda iz Zemljine kore se očisti, a potom samelje. Uranijevi minerali otapaju se u otopinama kiselina ili baza kako bi nastao pročišćen koncentrat uranijevog oksida (kemijska formula U3O8), koji nazivamo žutim kolačem.

Proizvodni postupak žutog kolača
Proizvodni postupak žutog kolača
Izvor: Industrial - Uranium (92uranium.weebly.com)

Žuti kolač je vrlo čist prirodni uranij, koji sadrži samo 0,71 % uranija 235. Budući da većina nuklearnih reaktora upotrebljava uranij 235 obogaćen na 1 – 5 %, slijedi postupak obogaćivanja.

Uranij se najlakše obogaćuje u plinovitom stanju. Kemijskim postupkom iz njega se dobiva uranijev heksafluorid (UF6), koji je u normalnim uvjetima u čvrstom stanju, dok je pri temperaturi 56 Celzijevih stupnjeva u plinovitom.

Korak 2:Obogaćenje uranija

Obogaćenje uranija znači da je potrebno odvojiti izotop uranija 238 od uranija 235 te time povećati relativni udio uranija 235. To je najučinkovitije u plinskim centrifugama, u kojima su teže molekule izotopa uranija 238 na njihovom vanjskom rubu, dok se lakše molekule zadržavaju u sredini, odakle ih iscrpimo. Time možemo povećati udio uranija 235, što nazivamo obogaćenjem.

Izvor: URENCO | IRPA 2018 Europe – The Hague (https://irpa2018europe.com/programme-2/technical-visits/urenco/)
Izvor: URENCO | IRPA 2018 Europe – The Hague (irpa2018europe.com)

Trenutno je kompanija URENCO dobavljač obogaćenog uranija za NEK, dok gorivne elemente izrađuje kompanija Westinghouse.

Korak 3:Izrada gorivnih elemenata

Obogaćeni uranijev heksafluorid pretvara se iz plinovitog stanja u robustan, čvrst oblik jer u reaktoru uranij mora biti što otporniji na visok tlak i temperaturu. Stoga se prerađuje u kemijski oblik uranijev dioksid (UO2), čemu slijedi postupak sinteriranja (tlačna i termička obrada). Konačni su proizvod obogaćene uranijeve tablete, koje imaju svojstva slična keramici jer se tale tek pri 2800 Celzijevih stupnjeva.

Gorivne tablete nepropusno su zatvorene u cijevima gorivnih palica od cirkonijeve slitine – metala koji ima dobra kemijska i mehanička svojstva. Prostor između košuljice gorivne palice i gorivnih tableta ispunjen je helijem, čime sprječava deformaciju gorivnih palica zbog pogonskih uvjeta u reaktoru (tlak veći od 150 bara). Zatim se gorivne palice sastave u gorivni element.

Pregled svježeg gorivnog elementa u NEK-u
Pregled svježeg gorivnog elementa u NEK-u
Izvor: NEK

Korak 4:Korištenje nuklearnog goriva u reaktoru

Prije ulaganja u reaktor svježe gorivo nije radioaktivno pa omogućuje jednostavno rukovanje. Reaktorska jezgra sastoji se od više gorivnih elemenata – u NEK-u od 121, od kojih je u pravilu 56 novih, dok su ostali iz prethodnih gorivnih ciklusa. Kada se pokrene lančana reakcija, gorivo u reaktoru postaje jako radioaktivno te proizvodi golemu (toplinsku) energiju. Gorivne elemente hladi voda u primarnoj rashladnoj vodi, koja toplinu prenosi u sekundarni krug.

Korak 5:Skladištenje istrošenog goriva

Nakon što se gorivo izvuče iz jezgre, pohranjuje se u bazenu za istrošeno gorivo, prvenstveno s namjerom da se odgovarajuće hladi. Nakon približno pet godina moguće je i suho skladištenje istrošenog goriva u posebno izrađenim nepropusnim spremnicima, koji omogućavaju odgovarajuće hlađenje tog goriva i zadržavaju radioaktivno zračenje.

Istrošeno gorivo moguće je upotrijebiti i kao sekundarnu sirovinu, iz koje možemo dobiti prerađen uranij ili plutonij, koji se koriste za novo nuklearno gorivo. Ako se istrošeno gorivo ne preradi, postaje visokoradioaktivni otpad. U suprotnom se kao otpad prerađuje samo ostatak otpada iz postupka prerade.

Nereciklirano gorivo, koje se obrađuje kao nekorisna sirovina, odlaže se u posebnim nepropusnim spremnicima za trajno odlaganje. Postoji više koncepata nepropusnih spremnika, koji su slični spremnicima za suho skladištenje istrošenog goriva.

Bazen za istrošeno gorivo
Bazen za istrošeno gorivo
Izvor: NEK

Nuklearni gorivni krug

Noviji nuklearni reaktori omogućuju korištenje recikliranog goriva. Iz istrošenog goriva – goriva koje je već upotrijebljeno u reaktoru – recikliraju se uranij i plutonij te se miješanjem sa svježim uranijem upotrebljavaju za novo gorivo. Recikliranje istrošenog goriva omogućuje smanjivanje radioaktivnog otpada, ponovnu upotrebu nuklearnog goriva i smanjenje potrebe za svježim prirodnim uranijem.

Nuklearni reaktor

O lančanoj reakciji, produktima cijepanja, ostatnoj toplini i zračenju.

VIŠE