O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Tercijarni krug namijenjen je odvođenju u okolinu topline koja se ne može upotrijebiti za proizvodnju električne energije. Crpke potiskuju savsku vodu kroz kondenzator te ju vraćaju u rijeku Savu. Protok kroz kondenzator iznosi oko 25 m3/s.

Tercijarni krug čine: kondenzator, rashladne crpke, rashladni tornjevi i cjevovodi.

Tijekom protoka kroz kondenzator savska se voda zagrijava jer prima toplinu isparavanja vode. Ako bi se pritom rijeka Sava dodatno zagrijavala za više od 3 Celzijeva stupnja, uključe se rashladni tornjevi s „prisilnim hlađenjem“.

Hlađenje kondenzatora u NEK-u je ograničeno maksimalnim porastom temperature rijeke Save, koji u točki miješanja ne smije prelaziti 3 Celzijeva stupnja u 24-satnom prosjeku.