O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Ograničenje odgovornosti

Nuklearna elektrana Krško nastoji na svojim internetskim stranicama osiguravati točne i najnovije podatke, ali upozorava korisnike tih stranica da su tekstovi informativne prirode, stoga ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Korisnici koriste objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.

Ni NEK ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih internetskih stranica nije odgovorna za povremeno nedjelovanje stranica, za moguću netočnost informacija ni za eventualnu štetu nastalu zbog korištenja netočnih ili nepotpunih informacija, stoga ne odgovara ni za kakvu štetu ili neugodnosti koje bi proizišle od internetskih stranica, pristupa ili korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na ovim stranicama ili za bilo kakve pogreške ili manjkavosti u njihovu sadržaju, bez obzira na to jesu li bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Budući da na internetskoj stranici NEK-a postoje određene poveznice na druge internetske stranice, koje nisu ni u kakvoj vezi s NEK-om i nad kojima NEK nema nadzora, NEK ne može jamčiti i time ni preuzimati ili prosljeđivati pritužbe glede točnosti sadržaja bilo koje internetske stranice za koju nudi poveznicu ili referencu i ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim stranicama.

NEK pridržava pravo da bilo kad djelomično ili u cjelini mijenja, doda ili ukloni sadržaje objavljene na internetskoj stranici www.nek.si, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.

Zaštita prava

Svi sadržaji na internetskim stranicama NEK-a vlasništvo su NEK-a i informativne su prirode.

Sadržaji internetskih stranica NEK-a mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i bez pisane suglasnosti NEK-a ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovno objavljivati, slati poštom ili na drugi način širiti u komercijalna svrhe.

U skladu s važećim zakonodavstvom iznimno je dozvoljeno korištenje odnosno reprodukcija sadržaja internetskih stranica NEK-a na temelju prava javnosti na obaviještenost, u obrazovne svrhe te za predočavanje, suočavanje i upućenje u obliku citata, ali je pritom obvezno navesti izvor sadržaja.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci korisnika internetskih stranica NEK-a zaštićeni su u skladu sa slovenskim i europskih zakonodavstvom. Prikupljene podatke koristit ćemo isključivo za poboljšanje korištenja internetskih stranica i za svrhe dane od strane korisnika tih stranica. Osobne podatke i kontaktne informacije ne koristimo u ostale svrhe i ne otkrivamo trećim osobama bez izričite dozvole korisnika internetskih stranica.

Video nadzor u kontroliranom području NEK

Upravitelj: Nuklearna elektrana Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško

Kontakt: nek@nek.si

Pravna osnova: Videonadzor zaštićenog područja NEK provodi se zbog osiguravanja zaštite ljudi i imovine u skladu sa zahtjevima Zakona o privatnom osiguranju (Službeni list RS, br. 17/11), Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti (Službeni list RS, br. 76/17, 26/19, 172/21, 18/23 - ZDU-1O) i Pravilnika o fizičkoj zaštiti nuklearnih objekata, nuklearnih i radioaktivnih tvari te prijevoza radioaktivnih tvari (Službeni list RS, br. 17/13, 76/17 - ZVISJV-1). Navedeni pravilnik određuje, da se mora unutar kontroliranog područja nuklearnog objekta I. kategorije kao mjeru tehničke zaštite provoditi stalni nadzor preko video nadzornog sustava. Kontrolirano područje nuklearnog objekta I. kategorije obuhvaća područje u promjeru 500 m od središta reaktorske zgrade.

Kategorije korisnika:  Zaštitarsko osoblje NEK

Posebni utjecaji obrade: Posebnih utjecaja obrade nema.

Neuobičajene obrade: Zbog nadzora kretanja osoba u kontroliranom području NEK uživo se prate slike sa nadzornih kamera. Zvuk se ne snima. Osobni podaci se ne prenose u treće države.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Video snimci svih kamera čuvaju se tri mjeseca, nakon tog se automatski brišu. Snimke sigurnosnih događaja čuvaju se godinu dana. Rok čuvanja utvrđen je u skladu sa standardom za VNC (sigurnosno nadzorni centar), koji ne smije biti kraći od tri mjeseca.

Informacije o postojanju prava pojedinca, da može zahtijevati pristup do osobnih podataka, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje, ili postojanje prava do ugovora obrade i prava prenošenja podataka: Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati pristup do osobnih podataka koji se odnose na njega i kada su za to ispunjeni uvjeti sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pravo na brisanje ili ograničavanje obrade.

Svoja prava možete ostvariti kod upravitelja preko gore navedenih kontaktnih podataka.

Informacije o pravu na pritužbu: Pritužba se može uložiti kod Informacijskom ovlašteniku (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 012309730, internetska stranica: www.ip-rs.si).

Informacija o tome da li je zaštita osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza: Ne, ipak ulazak u kontrolirano područje nije moguće na način, da bi pojedinac izbjegao videonadzor.

Informacije o postojanju automatiziranog prihvaćanja odluka uključujući i oblikovanje profila te barem u takvim situacijama smislene informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posljedice takove obrade za pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci: Automatizirano odlučivanje i/ili profiliranje se ne izvode.