O nama
Dugoročnost za održivi razvoj
Dugoročnost za održivi razvoj

Nuklearna energija i NEK: Kako omogućujemo održivi razvoj?

Nuklearna energija omogućuje društvenu, ekonomsku, okolišnu i prostornu održivu preobrazbu energetike za ostvarenje klimatske neutralnosti i ciljeva održivog razvoja.

U NEK-u se u dugoročnom korištenju nuklearne energije vodimo načelima održivog razvoja kod

  • pogona elektrane i planiranja modernizacija
  • razvoja zaposlenika i koncipiranja radnih procesa
  • osiguravanja sigurnosti i očuvanja životnog prostora
  • odzivanja na promjene i izazove u društvu i okruženju
  • ostvarivanja odgovornosti prema budućim generacijama.

Dugoročnost za održivi razvoj, koju živimo u NEK-u i općenito u nuklearnoj energetici, stvara pozitivne učinke na blagostanje društva.

U središtu

Pouzdanost opskrbe

U 2021. godini Slovenija ostaje na indeksu energetske trileme među dvadesetoricom najboljih na svijetu

Pročitajte više
Nizak ugljični otisak

Emisije CO2 znatno su veće ako NEK nije u pogonu

Pročitajte više
Kvaliteta života i razvoj

Slovenija dostiže visoke standarde nuklearne sigurnosti

Pročitajte više
Učinkovitost proizvodnje

Dugoročan pogon NEK-a predstavlja održivo korištenje prostora – postojećim objektom na malom prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Pročitajte više
Nizak ugljični otisak

Ugljični otisak nuklearnih zemalja znatno je ispod svjetskog prosjeka

Pročitajte više
Pouzdanost opskrbe

Pouzdana opskrba električnom energijom uvjet je za normalno djelovanje suvremenog društva

Pročitajte više
Ekonomska učinkovitost

Cijena električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama jest visokokonkurentna u usporedbi s ostalim izvorima energije

Pročitajte više
Kvaliteta života i razvoj

Zračenje je prirodna pojava. Čime možemo usporediti doprinos NEK-a – 0,11 μSv – godišnjoj dozi prirodnog zračenja?

Pročitajte više
Sustavne usluge

Nuklearna elektrana važna je potporna točka prijenosne mreže

Pročitajte više

Ciljevi održivog razvoja

U Agendi 2030 za održivi razvoj Ujedinjeni narodi povezali su tri dimenzije održivog razvoja – društvenu, okolišnu i ekonomsku – te postavili sedamnaest ciljeva održivog razvoja.

Nuklearna energija, koja je dostupan, čist i pouzdan izvor energije, znatno pridonosi ostvarivanju tih ciljeva.

1
Iskorjenjivanje siromaštva

Dostupnost električne energije odnosno pouzdanost opskrbe električnom energijom jedna je od temeljnih kategorija životnog standarda zemalja i regija, koja pridonosi iskorjenjivanju siromaštva. Nuklearne elektrane osiguravaju pouzdanu i konkurentnu opskrbu električnom energijom za pogon industrijskih, poljoprivrednih, uslužnih i ostalih djelatnosti koje su od vitalnog značenja za život.

2
Iskorjenjivanje gladi

Od nuklearne energije pouzdano se proizvodi cjenovno pristupačna i čista električna energija, koja omogućuje održivu proizvodnju hrane, iskorjenjivanje gladi i opskrbu hranom u svijetu.

Zanima te više?
3
Zdravlje i dobrobit

Suvremeni i kvalitetni zdravstveni sustavi

Suvremenim i kvalitetnim zdravstvenim sustavima za njihovo je djelovanje potrebna energija. Učinkovit i stabilan elektroenergetski sustav koji podržava nuklearna energetika pouzdano opskrbljuje zdravstvene ustanove energijom za sterilizaciju, djelovanje medicinskih uređaja, čuvanje lijekova i grijanje, hlađenje i rasvjetu prostora. Nuklearna energija kao čist izvor energije pridonosi čišćem okolišu i time dobrobiti.

Zanima te više?
4
Kvalitetno obrazovanje

Važno je osiguravati sveopće mogućnosti za kvalitetno i jednakovrijedno obrazovanje stanovništva zemalja, regija i cijelog svijeta jer su još uvijek velike razlike u dostupnosti i kvaliteti obrazovanja na globalnoj razini. Cjenovna pristupačnost i pouzdanost električne energije iz nuklearnih elektrana podržavaju učinkovito provođenje obrazovnih procesa.

U NEK-u posebno podržavamo interno obrazovanje i obrazovanje mladih u našem okruženju.

Zanima te više?
5
Jednakost spolova

Nuklearna zajednica podržava jednakost spolova jačanjem sveopćeg razvoja društva, koje pouzdano opskrbljuje električnom energijom, a potiče i zapošljavanje žena u nuklearnoj industriji – također s programima IAEA-e i inicijativama kao što je Women in Nuclear.

NEK svojom politikom zapošljavanja jednakopravno otvara vrata na svim radnim mjestima.

Zanima te više?
6
Čista voda i sanitarno uređenje

Nuklearne elektrane zahvaćaju tehnološku i sanitarnu vodu iz prirodnog okoliša – rijeka, bunara i podzemnih voda te je gotovu svu izvorno čistu vraćaju u prirodni okoliš. To osiguravaju odgovarajući uređaji za čišćenje, visoki okolišni standardi i neovisno praćenje okoliša. Osim toga nuklearne elektrane obuhvaćaju iznimno malu površinu prirodnog prostora.

7
Cjenovno pristupačna i čista energija

Električna energija iz nuklearne elektrane cjenovno je pristupačan i čist izvor energije, koji omogućuje skladan razvoj i prijelaz na klimatsku neutralnost. Ispunjavanjem tog cilja podržava i ostale ciljeve održivog razvoja.

NEK je glavni izvor proizvodnje niskougljične električne energije u Sloveniji, dok na europskoj razini nuklearne elektrane proizvedu polovinu niskougljičene električne energije.

Zanima te više?
8
Dostojan rad i gospodarski rast

Svojom konkurentnošću, pouzdanošću i održivim konceptom proizvodnje nuklearne elektrane osiguravaju dostupnost električne energije različitim gospodarskim i uslužnim djelatnostima u svim vremenskim uvjetima. Učinkovitost nuklearnih elektrana povećava produktivnost i gospodarski rast. Osim toga nuklearna industrija izravno i neizravno osigurava brojna kvalitetna radna mjesta.

Zanima te više?
9
Industrija, inovacije i infrastruktura

Raspršenost energetskih izvora, digitalizacija radnih procesa i prijelaz u niskougljično društvo izazovi su koji prate energetsku preobrazbu. Nuklearna energija osigurava potrebnu stabilnost elektroenergetskih sustava i time pridonosi ostvarivanju preobrazbe u različitim segmentima industrije, inovacija i infrastrukture.

Zanima te više?
10
Smanjivanje nejednakosti

Svojim pouzdanim pogonom i cjenovno pristupačnom električnom energijom nuklearne elektrane značajno pridonose stabilnosti elektroenergetskog sustava i opskrbi industrijskih i ostalih potrošača. Time na regionalnoj i globalnoj razini potiču ekonomski rast i smanjuju nejednakost među ekonomsko razvijenim zemljama i zemljama u razvoju odnosno regijama svijeta.

11
Održivi gradovi i zajednice

Uravnotežen razvoj sve urbaniziranijih gradova i zajednica jako ovisi o čistoj, cjenovno pristupačnoj i pouzdanoj opskrbi električnom energijom. U suvremenom svijetu dostupnost energije jedna je od naših temeljnih potreba jer omogućuje kvalitetan život i blagostanje društva. Električna energija proizvedena u nuklearnim elektranama pridonosi klimatskoj neutralnosti, otpornosti, održivosti i udobnosti suvremenog života u gradovima i ostalim zajednicama.

Zanima te više?
12
Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Sve faze gradnje, pogona i razgradnje nuklearnih elektrana strogo uređuju i nadziru državna upravna tijela i međunarodne organizacije (IAEA, WANO). Visoki standardi nuklearne industrije određuju naše postupanje na svim područjima. Za nuklearne elektrane značajna je niska potrošnja prirodnih izvora, vode i prostora. Uz savjesno osiguravanje nuklearne sigurnosti i upravljanje radioaktivnim otpadom utjecaji na okoliš i ekosustav minimalni su.

Zanima te više?
13
Klimatske mjere

Nuklearna je energija niskougljičan izvor energije koji doprinosi razugljičenju energetskog sustava i društva. Smanjenje emisija u energetici, koja je radi korištenja fosilnih goriva jedan od najvećih izvora emisija CO2 na svjetskoj razini, neophodno je u borbi protiv klimatskih promjena. Stoga je nuklearna energija dio rješenja za dostizanje klimatske neutralnosti.

NEK je najveći izvor niskougljične električne energije u Sloveniji.

Zanima te više?
14
Život u vodi

Zaštita voda (mora i rijeka) i dostupnost čiste vode neki su od središnjih izazova čovječanstva. Zamjenjivanjem elektrana na fosilna goriva i svojim malim otiskom CO2 nuklearne elektrane smanjuju koncentracije kiselih kemijskih spojeva u vodi, koji uništavaju kvalitetu voda i život u njima.

NEK savjesno poštuje ograničenja iz vodopravne dozvole za povećanje temperature i sadržaj kisika u vodi.

15
Život na kopnu

Na kvalitetu života na kopnu utječu i ljudske radnje. U naporima za očuvanje prirode nuklearne elektrane imaju važnu ulogu jer smanjuju zagrijavanje ozračja i vremenske ekstreme te malim otiskom CO2 čuvaju zdravlje ekosustava.

Uzimajući u obzir količinu proizvedene električne energije NEK zauzima, u usporedbi s ostalim izvorima energije odnosno tehnologijama, iznimno malo prostora te time omogućuju suživot i razvoj ostalih djelatnosti u prostoru.

Zanima te više?
16
Mir, pravda i snažne institucije

Nacionalne i međunarodne organizacije svojim se djelovanjem zalažu za pravdu, zdravlje i blagostanje. Taj cilj zapisan je i u statutu IAEA-e.

NEK je preuzeo obvezu zakonitog, poštenog i otvorenog djelovanja. Stoga stalno nadograđujemo transparentnost djelovanja elektrane i sudjelujemo u projektima koji u javnosti povećavaju razumijevanje nuklearne tehnologije.

17
Partnerstva za ostvarivanje ciljeva

Pouzdanom proizvodnjom čiste električne energije nuklearna elektrana osigurava rješenja za brojne sudionike, kao što su industrija, domaćinstva i lokalne zajednice, javni sektor i uslužne djelatnosti. Sudjelovanje i usklađivanje sa sudionicima te njihovo uključivanje u procese oblikovanja energetskih politika na državnoj i međunarodnoj razini pridonose učinkovitom prepoznavanju prednosti nuklearne energije i jačanju društvene prihvatljivosti dugoročnog pogona nuklearnih elektrana te projekata nuklearnih novogradnji u Europi i svijetu.

Zanima te više?

NEK, održivi razvoj i dugoročnost

Održivi razvoj temelj je naše dugoročnosti, a odražava se u misiji NEK-a.

Više o održivim usmjerenjima djelovanja NEK-a možete pročitati ovdje, a o održivim aspektima obveza našeg djelovanja ovdje.