O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nuklearna elektrana važna je potporna točka prijenosne mreže

Nuklearna elektrana osigurava sustavne usluge u okviru pravila ELES-a. Svojom najvećom snagom u Sloveniji i široj regiji te najvećom masom rotora električnog generatora presudno pridonosi stabilnosti elektroenergetskog sustava u regulaciji frekvencije. Uz proizvodnju radne energije nuklearna elektrana je, kao proizvođač jalove energije, važna i za osiguravanje odgovarajućih naponskih uvjeta u prijenosnoj mreži i time za prijenos radne energije potrošačima.

Zanima te više?

Kliknite sliku za povećanje

Ovaj sadržaj povezan je sa sljedećim preuzetim obvezama i ciljevima održivog razvoja.

Sustavne usluge

Sustavne usluge

NEK se pridržava Pogonskih uputa za prijenosni sustav električne energije Sloveniju u dogovorenom opsegu

Pročitajte više