O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Naše obveze 7 / 7

Zakonitost i transparentnost djelovanja i otvorenost

Naša je obveza zakonito, pošteno i otvoreno djelovanje. Neprestano nadograđujemo  transparentnost djelovanja elektrane i sudjelujemo u projektima koji povećavaju razumijevanje nuklearne tehnologije.

Zakonitost i etičnost

Temelj su našeg djelovanja poštivanje zakonskih normi i etički odnos prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i širem društvenom okružju. Odbijamo zaključivanje poslova prema moralno spornim metodama. Time gradimo uspjeh i ugled poduzeća. Pri svom radu dosljedno se pridržavamo:

 • svih propisa i administrativnih ograničenja  na području našeg rada
 • Kodeksa sigurnosne i poslovne etike
 • internih programa
 • administrativnih i pogonskih postupaka.

S dobavljačima i izvođačima stvaramo partnerstvo poštivajući zakonska ograničenja. Također od poslovnih partnera očekujemo poštivanje načela etičkog i moralnog ponašanja.

Transparentnost djelovanja

Predani smo transparentnosti našeg djelovanja. Poštene, cjelovite i pravovremene informacije sustavno osiguravamo svim sudionicima, a posebno članovima društva, upravnim tijelima, lokalnom okruženju, medijima i općoj javnosti.

Na web-stranici nalaze se aktualni podaci o pogonu elektrane. Mjesečno objavljujemo izvješće o djelovanju elektrane, a ažurni podaci o djelovanju dostupni su i na lokalnom kanalu kabelskog sustava i na lokalnim displejima podataka o okolišu.

Otvorenost u međunarodni prostor

Aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama dodatan je izvor pogonskih iskustava i dobre prakse, što doprinosi kompetentnosti kolektiva. Stoga smo uključenu u brojne organizacije, među njima u sljedeće:

 1. WANO (World Association of Nuclear Operators): Svjetska udruga operatera nuklearnih elektrana, u koju smo učlanjeni od 1989. godine. Svrha te organizacije jest poticanje najviših standarda sigurnosti i raspoloživosti te izvrsnosti pogona nuklearnih elektrana.
 2. EPRI (Electrical Power Research Institute): neprofitna i neovisna organizacija za istraživanje na području proizvodnje električne energije i zaštite okoliša. Osnovana je 1973. godine kao potpora razvoju elektroindustrije.
 3. PWROG (Pressurized Water Reactor Owners Group): udruga korisnika tlakovodnih reaktora (PWR) i društva Westingouse.
 4. FORATOM (European Atomic Forum): Europski atomski forum trgovačka je udruga za nuklearnu energiju u Bruxellesu. Nek sudjeluje u strukovnoj skupini za optimiziranje i unapređenje potpore u lancu nuklearnih dobavljača.
 5. EC-JAC (European Commission Joint Research Center): zajedničko istraživačko središte, koje osigurava znanstveno-tehničku potporu politici EU na različitim područjima.
 6. ENISS (European Nuclear Industry Safety Standards): Nek je kao član skupine ENISS sudjelovao pri pripremi stavova nuklearne industrije EU za prijedloge izmjena zakonodavstva na tom području.
 7. NUPIC (Nuclear Procurement issues Committee): udruga američkih i drugih korisnika za zajedničko vrednovanje dobavljača opreme sigurnosne klase.
 8. IAEA (International Atomic Energy Agency) oziroma Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE): neovisna međuvladina organizacija koja djeluje pri organizaciji Ujedinjenih naroda. Njena je svrha pomoći članicama pri planiranju i uporabi nuklearne tehnologije za razne miroljubive svrhe. To uključuje i proizvodnju električne energije odnosno prijenos tehnologije i znanja na tom području.
 9. NRC (Nuclear Regulatory Commission): neovisno nuklearno upravno povjerenstvo SAD-a, koje je zaduženo za sigurnost i zaštitu stanovništva od učinaka zračenja nuklearnog materijala, reaktora i postrojenja za preradu nuklearnih materijala.
 10. INPO (Institute for Nuclear Power Operations): Institut za praćenje pogona nuklearnih elektrana u SAD-u, preko kojeg nuklearni operateri i elektrane razmjenjuju sigurnosne prakse, znanje i informacije na globalnoj razini.

Uvijek otvorena vrata

Svjesni smo da je nuklearna energija zbog svojih posebnosti, kao što su nuklearna sigurnost, radioaktivno zračenje i otpad, tema stalne pozornosti javnosti, stoga odgovaramo na pitanja javnosti i sudjelujemo u projektima koji povećavaju razumijevanje nuklearne tehnologije. Vrata elektrane uvijek su otvorena za najavljene posjetitelje. Godišnje omogućimo izravan doživljaj elektrane više od 5000 posjetiteljima iz zemlje i inozemstva.

Zanimljivosti

Pouzdanost opskrbe

Nuklearna energija pridonosi pouzdanosti, pravičnosti i održivosti energetskih sustava

Pročitajte više

Pouzdanost pogona

1 / 7
VIŠE