O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Naše obveze 4 / 7

Zaštita okoliša i klime

Zaposlenici NEK-a odgovorni su i ponašaju se s poštovanjem prema prirodnom okruženju. Za vrijeme pogona NEK-a usredotočuju se na osiguravanje nuklearne sigurnosti, zaštitu okoliša i ograničavanje emisija. Brigu o okolišu ostvaruju dosljednim poštivanjem administrativnih ograničenja i usmjerenja suvremenih standarda.

S okolišno-klimatskog aspekta najvažnija je prednost nuklearne elektrane da tijekom pogona ne ispušta stakleničke plinove. U usporedbi s ostalim proizvodnim tehnologijama tijekom cijelog proizvodnog lanca – od dobivanja uranija i proizvodnje goriva do pogona i zatim razgradnje elektrane te odlaganja otpada – emisije stakleničkih plinova iz nuklearne elektrane su među najmanjima.

U pogledu ograničavanja emisije ugljikovog dioksida nuklearna energija donosi važnu prednost za Sloveniju, Hrvatsku i širu regiju.

Programom radiološkog nadzora utvrđujemo poštivanje propisanih ograničenja, pratimo pogon elektrane i ocjenjujemo utjecaje na okoliš i stanovništvo. Mjerenja u svim dosadašnjih godinama dokazuju da su utjecaji na okoliš daleko ispod ograničenja koja propisuju vodopravna i okolišna dozvola, što je dodatna potvrda našeg odgovornog odnosa prema okolišu.

NEK svojim djelovanjem doprinosi povećanju zračenja od samo 0,005 % u odnosu na prirodno zračenje, koje uzrokuju radioaktivnost u zemlji i zračenje iz svemira.

Utjecaj NEK-a na okolno stanovništvo tako je nizak da zapravo nije mjerljiv.

Tekuće emisije nadziru se u skladu s propisima.

Plinovita ispuštanja nadziru se u skladu s propisima.

Toplinski utjecaji na rijeku Savu i nadzor podzemnih voda

Zanimljivosti

Nizak ugljični otisak

Produljenje pogona nuklearnih elektrana imalo bi učinak umnožavanja za niskougljičnu električnu energiju

Pročitajte više
Nizak ugljični otisak

Emisije CO2 znatno su veće ako NEK nije u pogonu

Pročitajte više
Nizak ugljični otisak

Nuklearna energija poboljšava ugljični otisak slovenske elektroenergetike

Pročitajte više

Stručnost i osposobljavanje

5 / 7
VIŠE