O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

O nama

Zakonito djelovanje i etički odnos

Vanjski okvir djelovanja i poslovanja NEK-a postavljaju zakonodavstvo, Međudržavni ugovor, Društveni ugovor i standardi nuklearne industrije.

Piramida prikazuje hijerarhiju pravnih izvora i međunarodnih propisa na području nuklearne sigurnosti:

NEK je u skladu s Međudržavnim ugovorom između Vlade RS i Vlade RH o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju NEK-a  i Društvenim ugovorom između GEN energije i HEP-a organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Područje nuklearne i radiološke sigurnosti u Sloveniji uređuje Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti.

Podrobnosti pojedinih zahtjeva uređuju podzakonski akti. To su uredbe Vlade RS ili pravilnici, koje donese pojedino ministarstvo samo ili suglasno s drugim ministarstvima. Pravilnici koji su važna pravna podloga za nuklearnu ili radiološku sigurnost:

  • pravilnici ministra nadležnog za okoliš
  • pravilnici ministra nadležnog za zdravlje
  • pravilnici ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Za NEK su među najvažnijima sljedeći pravilnici:

  • Pravilnik o činiteljima radiološke i nuklearne sigurnosti
  • Pravilnik o osiguravanju sigurnosti nakon početka pogona radioloških ili nuklearnih objekata
  • Pravilnik o osiguravanju osposobljenosti radnika u radiološkim ili nuklearnim objektima
  • Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom
  • Pravilnik o praćenju radioaktivnosti

Zakon i podzakonski akti dostupni su na web-stranici Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

Desetljeća pouzdane proizvodnje

NEK kroz vrijeme