O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, NEK objavljuje obavijesti vanjskim osobama o obradi osobnih podataka u NEK-u.

Upravitelj zbirki osobnih podataka

Nuklearna elektrana Krško, d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško

tel.: 07 48 02 000
E-pošta: nek@nek.si

Adresa za ostvarivanje prava pojedinaca glede obrade osobnih podataka:

E-pošta: nek@nek.si

Informacija o pravu za podnošenje pritužbe

Nadzorno tijelo za podnošenje pritužbe o zakonitosti obrade osobnih podataka:

Informacijski ovlaštenik, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, internetska stranica: www.ip-rs.si.

Obrade osobnih podataka

Osobni podaci vanjskih izvođača i posjetitelja NEK-a

Svrha obrade: Zaštita imovine i života pojedinaca i reda u nuklearnom objektu te nadzor dolaska do nuklearnog objekta i kretanja po njemu.

Pravna podloga: Osobni podaci posjetitelja koji ulaze u NEK obrađuju se na temelju članka 148. stavak 6, Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti (Službeni list RS, br. 76/17 sa promjenama).Prikupljaju se sljedeći podaci: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta, vrsta i broj osobnog dokumenta, spol, državljanstvo i razlog ulaska. Osobni podaci sigurnosno provjerenih osoba koje obavljaju radove u nuklearnom objektu obrađuju se na temelju članaka 148. i 149 Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti (Službeni list RS, br. 76/17 sa promjenama).

Razdoblje čuvanja: Osobni podaci posjetitelja čuvaju se 5 godina od dana zadnjeg izlaska, osobni podaci vanjskih izvođača čuvaju se 5 godina nakon prestanka rada, biometrijski podaci čuvaju se 5 godina nakon zadnjeg izlaska osobe iz elektrane.

Osobni podaci se ne prenose u treće države ili međunarodne organizacije. Pojedinac može zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, ima pravo do ispravka, prigovora, brisanja ili ograničavanja obrade. Obrade ne temelje na pristanku pojedinca. Osiguravanje osobnih podataka zakonska je obveza prema ZVISJV-1. Ukoliko pojedinac ne osigura podatke, odbije mu se ulazak. Automatizirano odlučivanje i profiliranje se ne izvode.

Osobni podaci kandidata za zapošljavanje u NEK-u

Svrha obrade: Osiguravanje pravilnosti izvedenog izbornog postupka sukladno zakonodavstvu.

Pravna podloga: članak 48. Zakon o radnim odnosima.

Razdoblje čuvanja: 1 godinu od dana odluke o izboru kandidata (neizabrani kandidati), odnosno trajno (izabrani kandidati).

Osobni podaci se ne prenose u treće države ili međunarodne organizacije. Pojedinac može zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, ima pravo do ispravka, prigovora, brisanja ili ograničavanja obrade. Osiguravanje osobnih podataka zakonska je obveza. U slučaju da nije moguće provjeriti ispunjavanje uvjeta natječaja, prijavu kandidata na natječaj za radno mjesto ne mora se obrađivati. Automatizirano odlučivanje i profiliranje se ne izvode.

Elektronski naslovi novinara

Svrha obrade: Obavještavanje novinara o obavijestima za javnost.

Razdoblje čuvanja: do opoziva pristanka

Pravna podloga: pristanak pojedinca

Osobni podaci se ne prenose u treće države ili međunarodne organizacije. Pojedinac može zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, ima pravo do ispravka prigovora, brisanja ili ograničavanja obrade. Pojedinac u svakom trenutku može povući svoj pristanak za dobivanje obavijesti za javnost. Osiguravanje osobnih podataka nije zakonska ili ugovorna obveza. U slučaju da pojedinac ne osigura osobne podatke, neće mu biti moguće dostavljati elektronske obavijesti. Automatizirano odlučivanje i profiliranje se ne izvode.

Osobni podaci korisnika objekata za odmor NEK

Pojedinac je dužan upravitelju posredovati određeni opseg podataka, inače najam objekata za odmor NEK nije moguć. Prikupljaju se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa, elektronska pošta najmoprimca, kao i ime i prezime osoba koje će boraviti u iznajmljenom objektu.

Svrha obrade: Provođenje mjera prije sklapanja ugovora za najam objekta za odmor te za provedbu najamnog odnosa.

Pravna podloga: ugovor o najmu za objekte za odmor

Razdoblje čuvanja: 1 godinu od potpisivanja ugovora.

Osobni podaci se ne prenose u treće države ili međunarodne organizacije. Pojedinac može zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, ima pravo do ispravka prigovora, brisanja ili ograničavanja obrade. Osiguravanje osobnih podataka je ugovorna obveza. U slučaju da pojedinac ne osigura osobne podatke, neće moći ni potpisati ugovor o najmu objekta za odmor NEK. Automatizirano odlučivanje i profiliranje se ne izvode.

Video nadzor u kontroliranom području NEK

Pravna osnova: Videonadzor zaštićenog područja NEK provodi se zbog osiguravanja zaštite ljudi i imovine u skladu sa zahtjevima Zakona o privatnom osiguranju (Službeni list RS, br. 17/11), Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti (Službeni list RS, br. 76/17, 26/19, 172/21, 18/23 - ZDU-1O) i Pravilnika o fizičkoj zaštiti nuklearnih objekata, nuklearnih i radioaktivnih tvari te prijevoza radioaktivnih tvari (Službeni list RS, br. 17/13, 76/17 - ZVISJV-1). Navedeni pravilnik određuje, da se mora unutar kontroliranog područja nuklearnog objekta I. kategorije kao mjeru tehničke zaštite provoditi stalni nadzor preko video nadzornog sustava. Kontrolirano područje nuklearnog objekta I. kategorije obuhvaća područje u promjeru 500 m od središta reaktorske zgrade.

Kategorije korisnika: Zaštitarsko osoblje NEK

Posebni utjecaji obrade: Posebnih utjecaja obrade nema.

Neuobičajene obrade: Zbog nadzora kretanja osoba u kontroliranom području NEK uživo se prate slike sa nadzornih kamera. Zvuk se ne snima. Osobni podaci se ne prenose u treće države.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Video snimci svih kamera čuvaju se tri mjeseca, nakon tog se automatski brišu. Snimke sigurnosnih događaja čuvaju se godinu dana. Rok čuvanja utvrđen je u skladu sa standardom za VNC (sigurnosno nadzorni centar), koji ne smije biti kraći od tri mjeseca.

Informacije o postojanju prava pojedinca, da može zahtijevati pristup do osobnih podataka, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje, ili postojanje prava do ugovora obrade i prava prenošenja podataka: Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati pristup do osobnih podataka koji se odnose na njega i kada su za to ispunjeni uvjeti sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pravo na brisanje ili ograničavanje obrade.

Svoja prava možete ostvariti kod upravitelja preko gore navedenih kontaktnih podataka.

Informacija o tome da li je zaštita osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza: Ne, ipak ulazak u kontrolirano područje nije moguće na način, da bi pojedinac izbjegao videonadzor.

Informacije o postojanju automatiziranog prihvaćanja odluka uključujući i oblikovanje profila te barem u takvim situacijama smislene informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posljedice takove obrade za pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci: Automatizirano odlučivanje i/ili profiliranje se ne izvode.

Zaštita osobnih podataka korisnika internetskih stranica NEK-a

Osobni podaci korisnika internetskih stranica NEK-a zaštićeni su u skladu sa slovenskim i europskih zakonodavstvom. Prikupljene podatke koristit ćemo isključivo za poboljšanje korištenja internetskih stranica i za svrhe dane od strane korisnika tih stranica. Osobne podatke i kontaktne informacije ne koristimo u ostale svrhe i ne otkrivamo trećim osobama bez izričite dozvole korisnika internetskih stranica.